Konkurs za master studije

 

 

Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji objavljuju konkurs za 17. izdanje Evropskog regionalnog master programa za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA).

ERMA je akademska edukativna aktivnost namenjena studentima koji žele da kombinuju studije sa praktičnim i terenskim istraživačkim iskustvom u pitanjima ljudskih prava i demokratizacije.

ERMA je jednogodišnji, redovni interdisciplinarni program koji traje od novembra do oktobra. To je zajednička inicijativa Univerziteta u Sarajevu, Centra za interdisciplinarne studije (CIS) i Univerziteta u Bolonji, Instituta za centralnu i istočnu Evropu (IECOB).

U sledećoj ciljnoj grupi biće izabrano 36 studenata u drugoj polovini septembra 2017. godine:

Ciljna grupa I (25 mesta): Građani Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i građani Kosova, koji poseduju pasoše zemalja priznatih od strane BiH

Ciljna grupa II (5 mesta): Građani zemalja Evropske unije, Azerbejdžan, Gruzija i Ruska Federacija.

Ciljna grupa III (6 mesta): Građani drugih zemalja.

Rok za prijavu je 11. septembar 2017.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pogledati ovde