KONKURS ZA POZICIJU KOORDINATORA/KE PROJEKATA U OKVIRU OBLASTI „EVROPSKE INTEGRACIJE“

Beogradska otvorena škola, usled potrebe za proširenjem tima, raspisuje Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekata u programskoj oblasti „Evropske integracije“.

Rok za prijavu je nedelja, 25. jun, u 23:59 h.

Ceo poziv za konkurs možete da preuzmete ovde.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Od 2004. godine Beogradska otvorena škola unapređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti. BOŠ podstiče argumentovani i otvoreni dijalog o evropskim integracijama, nastojeći da građane informiše o njihovim pravima i obavezama i obezbedi zadovoljavajući nivo učešća javnosti u kreiranju i sprovođenju javnih politika.

Šta je potrebno

 • Visoka stručna sprema uz poznavanje procesa kreiranja javnih politika i donošenja odluka u EU, institucija EU i pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji;
 • Poznavanje reforme javne uprave u Srbiji i  mehanizama za učešće civilnog društva u procesu evropskih integracija;
 • Poželjno je poznavanje procesa kreiranja javnih politika i metodoloških pristupa u istraživanjima i izradi analiza javnih politika i predloga praktične politike;
 • Radno iskustvo u upravljanju i administriranju projekata u oblasti evropskih integracija;
 • Odgovornost i preciznost u radu, veštine timskog rada, veštine rada pod pritiskom i kratkim rokovima, veštine organizacije i dobre veštine komunikacije;
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), administriranja naloga na društvenim mrežama i uređivanja veb sadržaja.

Opis zaduženja

 • Učešće u pripremi projekata u okviru programske oblasti „Evropske integracije“;
 • Koordinacija projektnih aktivnosti i organizacija projektnih događaja;
 • Priprema izveštaja o sprovođenju projekata;
 • Praćenje i pronalaženje mogućih izvora podrške aktivnostima Beogradske otvorene škole;
 • Aktivno praćenje procesa pregovora o pristupanju EU i razvoja javnih politika;
 • Održavanje postojeće partnerske saradnje i uspostavljanje novih partnerstava u zemlji i inostranstvu;
 • Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a.

Šta BOŠ nudi

 • Sticanje znanja i veština u skladu sa politikom kontinuiranog razvoja zaposlenih;
 • Sticanje posebnih znanja i veština u programskoj oblasti „Evropske integracije“;
 • Podsticajno i dinamično radno okruženje u kojem se vrednuje multidisciplinarnost i raznovrsnost u skladu sa brojnim temama koje BOŠ pokriva kroz svoje programske oblasti;
 • Saradnju sa uglednim partnerima aktivnim u oblasti evropskih integracija;
 • Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima;
 • Prostor za razvoj – Programska oblast „Evropske integracije“  je prepoznata kao jedna od strateški prioritetnih oblasti za BOŠ.

Proces selekcije

Proces selekcije sadrži najmanje tri koraka: pregled biografija i motivacionih pisama, testiranje elektronskim putem i jedan do dva intervjua.

Prijavljivanje

Zainteresovani kandidati/kinje treba da popune onlajn formular koji se nalazi ovde, zatim dostave tražena dokumenta: CV (sa kontakt podacima osoba koje ih mogu preporučiti) i motivaciono pismo, najkasnije do nedelje, 25. juna, u 23:59 h, na adresu konkurs@bos.rs.