Konkurs za radno mesto – Istraživač/ica na programu za javne politike


Beograd, 05. jul 2023 godine –

Imamo istoriju dugu preko 25 godina, i za to vreme smo postigli brojne rezultate. Prepoznati smo kao vodeća organizacija koja se bavi razvojem civilnog društva, promovisanjem aktivizma i stvaranjem povoljnog okruženja za aktivno učešće građana u društvenim promenama.

Budući da ne prestajemo da se razvijamo i rastemo, potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrednostima i posvećenošću doprineti zajedničkoj misiji. Kako bismo odgovorili na nove izazove, tražimo nekoga ko je zainteresovan da svoj profesionalni razvoj gradi zajedno sa nama na poziciji Istraživača/ce na programu za javne politike.

 Glavne obaveze i dužnosti istraživača/ce:  

 • Da prati društvena i politička dešavanja koja su u vezi sa slobodama izražavanja, okupljanja i udruživanja, kao i uslovima za rad civilnog društva, posebno u kontekstu evropskih integracija;
 • Učestvuje u osmišljavanju i razvijanju aktivnosti/projekata koji se bave reformom javnih politika;
 • Kreira materijale vezane za program javnih politika uključujući:
 • Analize, tekstove i istraživanja; 
 • Izveštaje za domaće i međunarodne aktere;
 • Predloge zakonodavnim i drugim organima vlasti.
 • Učestvuje u daljem unapređenju Programa za javne politike, u saradnji sa ostalim članovima tima; 
 • Učestvuje u razvoju i realizaciji strategije Građanskih inicijativa.

 Vi ste kandidat/kinja za nas ukoliko:

 • Ste diplomirani pravnik/pravnica (poželjno); 
 • Imate iskustvo rada u civilnom sektoru; 
 • Imate istraživačke veštine i volite da pišete;
 • Interesujete se za tematiku ljudskih prava i poznajete međunarodne i domaće standarde u ovoj oblasti; 
 • Dobro vladate engleskim jezikom; 
 • Posedujete dobre komunikacione i interpersonalne veštine kao i sposobnosti individualnog i timskog rada;

 

Ukoliko ste zainteresovani i mislite da Vaše iskustvo i kvalifikacije odgovaraju opisu pozicije, Vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na civin@gradjanske.org, do nedelje, 16. jula 2023. godine sa naznakom u Subject: KONKURS – Istraživač/ica na programu za javne politike.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u najuži izbor.