Konkurs za radno mesto – Koordinator/ka projekata

Beograd, 10. decembar 2020. godine

Širimo tim! Otvaramo konkurs za radno mesto – Koordinator/ka projekata

 

Imamo istoriju dugu 24 godine i za to vreme postigli smo brojne rezultate. Prepoznati smo kao vodeća organizacija koja se bavi razvojem civilnog društva, promovisanjem aktivizma i stvaranjem povoljnog okruženja za aktivno učešće građana u društvenim promenama.

Razvijamo se, rastemo, prihvatamo nove izazove i potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrednostima i posvećenošću doprineti zajedničkoj misiji. Tražimo Koordinatore/ke projekata koji su zainteresovani da svoj profesionalni razvoj nastave da grade kao deo tima Građanskih inicijativa.

Više informacija:

 

Naziv projekta:                        Program Građanskih inicijativa

Adresa projekta:                     Kneza Miloša 4, Beograd

Naziv pozicije:                         Koordinator/ka projekata

Odgovara prema:                   Programskoj direktorki

Odgovara za:                          Saradnike/ce u projektima

Radno vreme:                         40 sati nedeljno (fleksibilno radno vreme)

Probni rad:                               3 meseca

 

Kratak opis posla:

Doprinos razvoju i realizaciji projekata u okviru programa organizacije, uključujući sprovođenje i koordinaciju projekata, istraživačke i monitoring aktivnosti, dizajn  i sprovođenje radionica, treninga, seminara, mentoring i realizacija drugih oblika obuke i podrške organzacijama civilnog društva, učešće u koalicionim I partnerskim aktivnostima u skladu sa strateškim ciljevima programa i misijom organizacije, kao i potrebama ciljnih grupa.

 

Glavne obaveze i dužnosti: 

 • Pisanje i vođenje projekata
 • Izveštavanje i kontrolisanje realizacije projekata
 • Učešće u prikupljanju sredstava
 • Unapređivanje programa i učestvovanje u razvoju strategije Građanskih inicijativa
 • Koordinisanje aktivnosti asistenata na Programu
 • Dizajniranje i izvođenje treninga/seminara/radionica
 • Sprovođenje istraživačkih i monitoring aktivnosti i učešće u pisanju tematskih analiza i izveštaja
 • Planiranje i sprovođenje komunikacionih aktivnosti , u saradnji sa PR timom
 • Planiranje i sprovođenje aktivnosti koje Građanske inicijative realizuju u koalicijama, mrežama i partnerstvima sa drugim organizacijama
 • Obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih osoba

 

Vi ste kandidat/kinja za nas ukoliko:

 • Posedujete fakultetsko obrazovanje (iskustvo rada u civilnom sektoru može zameniti formalno obrazovanje)
 • Imate znanje i iskustvo programskog i finansijskog upravljanja projektima organizacija civilnog društva minimum 5 godina
 • Dobro poznajete civilni sektor u Srbiji i/ili regionu.
 • Posedujete trenersko iskustvo, znanja i veštine i/ili iskustvo u istraživačkim aktivnostima (prikupljanje podataka, monitoring, izrada izvešaja i analiza)
 • Pratite i poznajete društveno-ekonomski i politički kontekst u Srbiji i regionu, sa osvrtom na EU integracije
 • Dobro poznajete rad na računaru (MS Office paket)
 • Tečno govorite engleski jezik
 • Posedujete dobre komunikacione i interpersonalne veštine
 • Imate sposobnosti individualnog i timskog rada
 • Posedujete dobre organizacione sposobnosti

 

Nudimo vam: 

 • Rad u prijateljskom, podsticajnom i stabilnom okruženju
 • Mogućnost profesionalnog i ličnog usavršavanja
 • Fleksibilno radno vreme
 • Dodatne benefite u skladu sa HR politikama Građanskih inicijativa

 

Prijavite se:

Prijava na konkurs treba da uključi CV i pismo motivacije sa kontaktima tri osobe koje mogu da potvrde navedeno iskustvo.

Prijavu poslati na: civin@gradjanske.org do petka 25. decembra 2020, do 23:59 časova sa naznakom u SUBJECT: KONKURS – Koordinator/ka projekata

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.