Konkurs za radno mesto – Projektni koordinator/ka

Beograd, 10. maj 2023. –

Širimo tim! 

Otvaramo konkurs za radno mesto – Projektni koordinator/ka

 

Imamo istoriju dugu 27 godina, i za to vreme smo postigli brojne rezultate. Prepoznati smo kao vodeća organizacija koja se bavi razvojem civilnog društva, promovisanjem aktivizma i stvaranjem povoljnog okruženja za aktivno učešće građana u društvenim promenama.

Budući da ne prestajemo da se razvijamo i rastemo, potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrednostima i posvećenošću doprineti zajedničkoj misiji. Kako bismo odgovorili na nove izazove, tražimo nekoga ko je zainteresovan da svoj profesionalni razvoj gradi zajedno sa nama na poziciji projektnog koordinatora ili projektne koordinatorke na programu za javne politike.

Program za javne politike Građanskih inicijativa se bavi pravnim okvirom i praksom za uživanje osnovnih ljudskih prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja. U sklopu ovog programa redovno pratimo slučajeve kršenja ljudskih prava aktivista i aktivistkinja, i reagujemo na procese izrade zakona i javnih politika koji utiču na rad i položaj civilnog društva, u cilju zaštite i unapređenja prava građana da udruženo deluju. Na ovome radimo u saradnji sa velikim brojem drugih organizacija, kroz više nacionalnih i međunarodnih mreža i koalicija čiji smo deo.

Glavne obaveze i dužnosti :  

 • Da prati društvena i politička dešavanja koja su u vezi sa slobodama izražavanja, okupljanja i udruživanja, kao i uslovima za rad civilnog društva, posebno u kontekstu evropskih integracija;
 • Koordinacija i učestvovanje u implementaciji i osmišljavanju projektnih aktivnosti, upravljanje projektnim budžetom; 
 • Učestvuje u osmišljavanju i razvijanju vanprojektnih aktivnosti, a koje se tiču Programa javnih politika; 
 • Kreira materijale vezane za program javnih politika uključujući:

                  -Analize, tekstove i istraživanja;

                  -Izveštaje za domaće i međunarodne aktere;

                  -Predloge zakonodavnim i drugim organima vlasti.

 

Vi ste kandidat/kinja za nas ukoliko:

 • Imate iskustvo u radu u civilnom sektoru i oblasti ljudskih prava, i poznajete međunarodne i domaće standarde u ovoj oblasti;
 • Ste završili fakultet društvenog usmerenja, poželjno Pravni fakultet;
 • Imate iskustva u koordinaciji projekata i sprovođenju projektnih aktivnosti;
 • Imate istraživačke veštine i volite da pišete;
 • Dobro vladate engleskim jezikom; 
 • Posedujete dobre komunikacione i interpersonalne veštine kao i sposobnosti individualnog i timskog rada;

 

Ukoliko ste zainteresovani i mislite da Vaše iskustvo i kvalifikacije odgovaraju opisu pozicije, potrebno je da na mejl adresu civin@gradjanske.org, do nedelje, 18.juna 2023. godine sa naznakom u Subject: KONKURS –Projektni koordinator/ka, dostavite sledeće:

 • CV (Vašu biografiju)
 • Motivaciono pismo u kome biste istakli Vaše prethodno iskustvo rada u civilnom sektoru kao i oblastima ljudskih prava koje Vas interesuju i u kojima imate iskustvo (do jedne strane).

 

NAPOMENA: Svi kandidati i kandidatkinje biće kontaktirani o daljim koracima najkasnije sedam dana od dana završetka konkursa. Prijave će biti razmatrane tokom trajanja konkursa i s tim u vezi ohrabrujemo kandidate i kandidatkinje da što pre šalju svoje prijave.