Konkursno (su)finansiranje projekata od javnog interesa: analiza pravnog okvira u sektorima medija, civilnog društva, kulture i omladine

Beograd, jun 2021-

Institut konkursnog sufinansiranja projekata od javnog interesa, kako onih u oblasti javnog informisanja, tako i onih koji se tiču projekata koje realizuju udruženja, predstavlja zakonom predviđeni instrument od ogromnog značaja za funkcionisanje medija i civilnog sektora. Regulatorni okvir u ovoj oblasti nije u dovoljnoj meri razvijen i ne predviđa adekvatne mehanizme čija bi primena doprinela integritetu i transparentnosti procesa raspisivanja konkursa i dodele novačanih sredstava medijima i udruženjima.

Ova analiza pruža analizu pravnog okvira konkursnog (su)finansiranja u četiri oblasti: projekata u oblasti javnog informisanja, programa i projekata udruženja, programa i projekata u omladinskom sektoru i programa i projekata u oblasti kulture.

Celu analizu možete pronaći na linku ispod.