Konsultacije o srednjoročnom pregledu Indikativnog Strateškog dokumenta za Srbiju 2014-2020.

EvropskGI srpa komisija trenutno sprovodi srednjoročnu procenu Indikativnog Strateškog dokumenta (Indicative Strategic Paper,ISP) za Srbiju 2014-2020, i poziva organizacije, članice SEKO mehanizma, da aktivno učestvuju u ovom procesu.
ISP postavlja prioritete za finansijsku pomoć koju EU pruža Srbiji tokom procesa pridruživanja i “prevodi” političke prioritete iz okvira politike proširenja u ključne oblasti u kojima je  finansijska pomoć najpotrebnija.
 
Svrha srednjoročne procene je da pruži uvid u postignute ciljeve u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 do 2020 (IPA II ), da pregleda i ažurira tekst ISP, uključujući, gde je to potrebno, prilagođavanje prioriteta i nivoa finansiranja u svetlu mogućih promena u politici proširenja, u ukupnoj situaciji u Srbiji ili u određenim politikama i strategijama koje mogu imati uticaja na potrebe finansijske pomoći kao što je navedeno u postojećem ISP.