Planiranje prioritetnih oblasti podrške EU civilnom društvu i medijima

                  Konsultacije povodom planiranja prioritetnih oblasti podrške OCD i medijima kroz CSF program 2018-2019
Beograd, 27.jul 2017.godine – Predstavnici organizacija civilnog društva, SEKO mehanizma, LAG (Lokalna savetodavna grupa na projektu Tehničke asistencije organizacijama civilnog društva – TACSO), TACSO kancelarije u Srbiji, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Evropske delegacije u Srbiji i Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije sastali su se povodom planiranja programa podrške EU civilnom društvu.
Ovaj konsultatvni proces, moderirale su  Zorica Rašković (TACSO), Svetlana Đukić (Delegacija EU u Srbiji) i Aleksandra Vesić i ima za cilj da prikupi preporuke i inpute za programe podrške EU koji će se sprovoditi u periodu 2018-2019.godine. 
Na sastanku je prisustvovalo 35 učesnika/ca, koji su podelili svoja iskustva i predložili potrebne promene, ali i dobre prakse za naredni period. Informacije koje su prikupljene od strane OCD su veoma korisne i značajne za formiranje svrsishodnog programa, čije je uloga adekvatna podrška OCD.