Konsultacije za novi ciklus IPA 2: Podrška civilnom društvu i medijima

header srbRegionalna TACSO kancelarija poziva organizacije civilnog društva da do petka, 15. januara  2016. pošalju svoje komentare  i sugestije  kako bi se doprinelo procesu programiranja sredstava  kroz IPA 2  za program  Podrška civilnom društvu i medijima za period 2016-2017 godinu, a koje sprovodi Generalni direktorat za politiku susedstva i pregovore o proširenju.

Synthesis of the multi-beneficiary Action Document 2016-17.

Sugestije i predloge isključivo na engleskom jeziku  treba poslati na  e-adresu comments@tacso.org

Ukoliko želite da komentare i sugestije pošaljete na srpskom jeziku, molimo Vas da pošaljete na naš mail civin@gradjanske.org, a mi ćemo prevedene i objedinjene poslati na adresu TACSO regionalne kancelarije.