Konsultativni sastanak Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu evropskih integracija – Poglavlje 23

Novi Sad, 28.februar, 2017 – Učesnici konsultativnog sastanka “Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu EU integracija – poglavlje 23” u Novom Sadu, zaključili su da je ta oblast izuzetno važno pitanje, kojem se u prethodnom period apsolutno nije posvećivala dovoljna pažnja, te da je bila nepravedno zapostavljena u procesima EU integracija i medijske reforme u Srbiji.

Kako je rečeno na sastanku, ohrabruje činjenica da je donet poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ali da obeshrabruje činjenica da se u njemu nije govorilo o konceptu medijskih sloboda, položaja novinara i nezavisnim uredjivačkim politikama.

Istaknuto je da je jedan od najvećih problema manjinskih medija finansijska održivost, te da ne postoji “dobro vidljiv mehanizam kako će se finansirati informisanje na jezicima nacionalnih manjina”. Kao jedan od gorućih problema navedeno je i da javni servisi moraju početi da poštuju zakon, a pre svega Radio – televizija Srbije, koja mora u svoj program uvrstiti i nacionalne manjine, što je propisano Zakonom o javnim servisima. “Nije dovoljno da taj program bude kvantitativno zastupljen, već je bitno govoriti i o njegovom kvalitetu”, kazala je medijska ekspertkinja Žužana Serenčeš nakon sastanka.

Među zaključcima je i upozorenje da trenutno ne postoji mehanizam koji može da zaštiti uređivačku politiku u manjinskim medijima koje osnivaju Nacionalni saveti, te da za tim rešenjima treba tragati i u sferi samoregulative i zakonske regulative. “Jako je važno da se ostvari medijski pluralizam u manjinskim medijima i da se ne dozvoli da celokupan proces manjinskog informisanja bude pod kontrolom nacionalnih saveta”, kazao je predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.

Konsultativni sastanak sastanku “Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu EU integracija – poglavlje 23” organizovala je Vojvodjanska incijativa za EU, sastavljena od više nevladinih organizacija, a detaljan izveštaj možete pročitati OVDE.

Učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija, manjinskim medija, nacionalnih saveta, kao i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Zaštitnika gradjana, Nacionalnog konventa za EU i pregovaračkog tima Srbije za poglavlje 10.