Konzorcijum okupljen oko Građanskih inicijativa postao TACSO resurs centar za Srbiju

scan0002_1266915164Beograd, 23. decembar 2014 – Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva –TACSO, sklopio je partnerstvo sa konzorcijumom Građanskih inicijativa, Kućom ljudskih prava , Centrom za razvoj neprofitnog sektora i Fondacijom za nove komunikacije Dokukino. TACSO je ovaj konzorcijum podržao kao svoj Resurs centar u Srbiji, kako bi se osigurala održivost TACSO funkcija po završetku projekta 2017.

Uspostavljanje saradnje i jačanje resurs centara zapadnog Balkana i Turske koje podržava TACSO je ključni element u završnoj fazi projekta. Osnovna namera pri uspostavljanju resurs centara je bila da se identifikuju partneri sa sličnim misijama i pristupima za razvoj civilnog društva, kao i da se osigura održivost aktivnosti i usluga koje pružaju.

Potraga za partnerskim organizacijama je bila zasnovana na otvorenom pozivu i evaluaciji, a glavni cilj je bio da se identifikuje najpogodniji kandidat koji će formirati partnerstvo sa TACSO i poneti naziv “TACSO Resurs centar”.

Nakon otvorenog poziva i evaluacije, konzorcijum okupljen oko Građanskih inicijativa je identifikovan kao najjači potencijalni partner TACSO-a. Ovaj konzorcijum ima 18 godina iskustva u razvoju civilnog društva i očekuje se da nastavi duh misije TACSO-a u narednim godinama.

Ovo novo partnerstvo između TACSO-a i konzorcijuma okupljenog oko Građanskih inicijativa podiže pružanje tehničke pomoći za organizacije civilnog društva na novi nivo. Ova saradnja će obezbediti održivost projekta, aktivnosti i usluga i nakon završetka TACSO projekta 2017.

Partnerstvo između Resurs centara i TACSO-a širom regiona osmišljeno je tako da ojača kapacitete Resurs centara radi preuzimanja ključnih funkcija TACSO-a, odnosno aktivnosti na jačanju kapaciteta, partnerstva i umrežavanja, javnog zastupanja, akcija podizanja vidljivosti, kao i tehničke “help desk” pomoći. Zajednički cilj je stvaranje jačeg civilnog društva i podsticajnog okruženja za njegovo funkcionisanje, kao i pružanje podrške celokupnom civilnom društvu u Srbiji.

U praksi, Resurs centri i TACSO će sarađivati u realizaciji projektnih aktivnosti, dok će organizacija-domaćin paralelno dobiti organizacionu podršku za izgradnju kapaciteta i treninge koji će im pomoći da poboljšaju pružanje usluga.

 

 

Pratite rad TACSO-a i Resurs Centara na TACSO web sajtu, Facebook-u i Twitter-u

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO) podržana je od strane EU od 2009. godine u okviru CSF mehanizma, kako bi se ojačali kapaciteti civilnog društva i dodatno stimulisalo stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i kulture na  zapadnom Balkanu i Turskoj.

 TACSO posluje preko jedne regionalne kancelarije u saradnji sa nacionalnim kancelarijama u sedam zemalja, koje za stalno zapošljavaju 22 profesionalaca/ki. TACSO približava zemlje zapadnog Balkana i Turske jedne drugima i EU, organizovanjem aktivnosti na regionalnom nivou . Pored toga, TACSO odgovara specifičnim potrebama organizacija civilnog društva kroz pružanje tehničke pomoći, pružanjem podrške za izgradnju kapaciteta i omogućavanje dijaloga među ključnim akterima civilnog društva.

Za više informacija obratite se Zorici Rašković, TACSO Srbija, na info.rs@tacso.org