Kragujevčani govore o porezu na imovinu iz svoje perspektive

Kragujevac, 22. maj 2018. godine-

U okviru projekta “Reforma poreza na imovinu” koji finansira Švajcarska razvojna agencija, a implementira IMG uz pomoć Građanskih inicijativa, održan je sastanak u Kragujevcu. Cilj sastanka je da se građanima približi reforma poreza na imovinu kroz debatu i diskusiju u okviru okruglih stolova “Porez na imovinu iz ugla građana” koji će biti održani u 5 gradova u Srbiji (Užice, Kragujevac, Paraćin, Niš i Sremska Mitrovica), a obuhvatiće 44 opštine.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja, građani, predstavnici lokalne samouprave i poreskih uprava iz Kragujevca i okolnih gradova.

Na sastanku se moglo čuti mnogo tema i pitanja, koji su građani postavili u veoma žustroj raspravi. Građani su bili najviše zainteresovani za odgovore na sledeća pitanja: nesređene poreske baze podataka, selektivnu primena naplate poreza, kašnjenje rešenja o porezu i netransparetno trošenje sredstava građana bez uključivanja u donošenje odluka o trošenju.

Ipsos Srbija je uradio istraživanje o poreskom sistemu na uzorku od 1500 građana u 44 opštine u Srbiji (bez velikih gradova) i došao je do podatka da 34% građana želi da bude pitano kako će se trošiti sredstva iz lokalnog budžeta.

Na kraju debate najvažniji zaključi koji su proizišli iz sastanka su:

  1. Veća transparentnost je neophodna za bolje i adekvatnije prikupljanje poreza na imovinu.
  2. Građanski budžet-učešće građana je neophodno.
  3. Ažurnost baza je standard koji se mora postići.
  4. Izgradnja poverenja između lokalne samouprave i građana
  5. Određivanje cena 
  6. Centralno informacioni servis poreske uprave na kome bi građani mogli da provere 
  7. Klasifikovati nepokretnosti realnije
  8. Olakšice za socio-ekonomski ugrožene građane
  9. Dosledna primena zakonskih rešenje
  10. Visoke kamatne stope

Nakon ovog sastanka očekuju nas sastanci sa učesnicima iz drugih gradova u Srbiji. Nakon svih sastanaka napravićemo zbirni izveštaj i obavestiti sve učesnike o rezultatima i nalazima.