Krug promena

Beograd, 22. februar 2019. godine – 

Organizacija „…IZ KRUGA – Beograd“ osnovana je davne 1997. godine, sa ciljem da pruži pomoć i podršku osobama sa invaliditetom, a prvenstveno ženama koje trpe nasilje i diskriminaciju. Od svog osnivanja ova organizacija kroz besplatnu psihološku i advokatsku pomoć štiti prava svih žena sa invaliditetom koja su imale hrabrosti i snage da zatraže pomoć.

Nažalost, mnogobrojni su problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Srbiji. Nepristupačnost na svakom koraku, izolovanost i izuzetno teške mogućnosti za zapošljavanje najbolje pokazuju u kakvim uslovima su osobe sa invaliditetom prinuđene da žive. Pored toga, svest ljudi o položaju ove društvene grupe je izuzetno nerazvijena, a kada se na to doda neefikasnost države u rešavanju bar osnovnih problema, položaj osoba sa invaliditetom čini se još teži.

Činjenica da su žene sa invaliditetom posebno ranjiva grupa nije promakla organizaciji Iz Kruga, koja je svoj rad i pažnju posvetila unapređivanju njihovog položaja. SOS linija ove organizacije primila je od početka rada do danas preko 5 000 poziva žena sa invaliditetom ili članova njihovih porodica koje su prijavile da su preživele neku vrstu psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja i koje su zatražile psihološku ili pravnu pomoć. Nažalost, najčešće se ispostavi da su nasilnici upravo one osobe od čije pomoći i podrške zavise žene sa invaliditetom.

Na SOS telefon udruženja Iz Kruga mogu da se jave žene sa invaliditetom koje trpe nasilje, ili osobe koje žele da im pomognu i takođe prijave nasilje. Za rad na SOS liniji organizuju se obuke i time se jačaju kоmpеtеnciјe konsultantkinja nеоphоdnih zа sprоvоđеnjе prоcеsа pоdrškе putеm SОS tеlеfоnа. Pored toga, zahvaljujući projektu SmartStart, tim Iz Kruga organizuje softverske obuke za osobe sa invaliditetom, čiji je cilj sticanje potrebnih znanja za rad u oblasti dizajna. Obuke u sofverima treba da omoguće i pripreme mlade za ulaz na online tržište rada, sa ciljem samozapošljavanja u budućnosti.

Organizacija Iz Kruga je osnivač Kreativnog studija KvART, koji ženama sa invaliditetom nudi mogućnost kreativnog angažovanja, na radioniciama i softverskim obukama. Na ovaj način KvART  pozitivno utiče na uključivanje žena sa invaliditetom u zajednicu, a zatim i na tržište rada kroz različite radionice i obuke koje će doprineti jačanju njihovih kreativnih i radnih kapaciteta i to u oblasti kreativne industrije za koju u ovom trenutku postoji potreba na domaćem i stranom tržištu rada.  Pored toga, KvART u ponudi ima širok spektar usluga poput grafičkog dizajna, ilustracija, štampe na tekstilu i keramici.

Tim Iz Kruga svojim nesebičnim radom doprinosi stvaranju veće ravnopravnosti u našem društvu. Oni su prepoznali probleme sa kojim se susreće jedan deo stanovništva i motivisani su da im obezbede kvalitetniji život. Ono što vi možete da uradite je da kada vam sledeći put zatreba usluga štampanja ili dizajniranja, odete na sajt www.kvart-doo.com i pogledate njihovu ponudu. Osim toga što ćete zasigurno biti zadovoljni kvalitetom usluge, podržaćete tim koji pomaže ženama sa invaliditetom da izađu iz nasilja.