Letnje konsultacije sa Lokalnom savetodavnom grupom

TACSO RC GI logo

Beograd, 18.avgust, 2016. godine – Na trodnevnom konsultativnom sastanku održanom  u Orašcu,  TACSO kancelarija u Srbiji i TACSO Resursni centar Građanskih inicijatica predstavili su članovima/cama Lokalne savetodavne grupe (Local Advisory Group – LAG) šestomesečni rad Resurnog centra, primere dobre prakse, ali i izazove sa kojima se sreću u svom radu.

Prisutni su razmenili značajna iskustva i informacije, kao i smernice za budući rad Resursnog centra.

DSC_0008

 

 

TACSO RC footer 2016