Likovni konkurs za logo kampanje na temu dečijih prava

logozasajt

GI srp

Beograd, 19. oktobar 2016 – Građanske incijative raspisuju konkurs za logo kampanje koja će se baviti promocijom dečijih prava, Konvencije o pravima deteta i Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Takođe, tema kampanje će biti i podizanje svesti o kršenju prava i mehanizmima zaštite prava deteta.

Propozicije:

Pravo učešća imaju sva deca od 6 do 18 godina, učenici osnovnih i srednjih škola iz Bujanovca.

Tehniku rada (akvarel, tempera, grafika, drvene bojice, flomasteri, itd.) učenici mogu da izaberu samostalno, dok se za podlogu preporučuje školski blok koji se koristi u nastavi likovne kulture (ni druge podloge neće biti diskvalifikovane). Rad mora imati naslov, koji može biti i u vidu slogana. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom, i treba dodati razred i naziv škole.

Konkus je otvoren za pojedince ili za grupe autora. Učesnici, bilo  da su u pitanju individualni autori ili grupa autora, mogu da pošalju do tri rada.

Tročlana komisija će izabrati najbolji rad, koji će biti nagrađen vaučerom u vrednosti od 10.000 dinara.

Slanjem rada na konkurs učesnici daju saglasnost da njihov rad bude izabran na konkursu i da se koristi u promotivne svrhe od strane organizatora konkursa. Prispeli radovi se neće vraćati.

Radove slati poštom ili lično na sledeću adresu: Karađorđe Petrovica 284, Bujanovac, sa naznakom „za konkurs – logo“.

Konkurs je otvoren od 01. oktobra 2016. do 31. januara 2017. godine

Sva pitanja u vezi sa konkursom možete postaviti na email: fismir@gradjanske.org ili tel: 0603624 011

Građanske incijative