Lokalnim medijima sve teže

Na sastancima u Vranju i Kragujevcu, krajem septembra, predstavnici medija i organizacija civilnog društva došli su do zajedničkog zaključka da je situacija u lokalnim medijima svakim danom sve teža i da su građani uskraćeni za objektivno i nepristrasno informisanje.

Suzana Antić Ristić iz vranjskog Odbora za ljudska prava smatra da je osnovni nedostatak to što ne postoji građansko jezgro.

„Prvi korak je zajednički sastanak medija i organizacija civilnog društva na kojem bi se razgovaralo o stvaranju zajedničke mreže i utvrdili ciljevi i mogućnosti za objedinjavanje aktivnosti“, istakla je Antić Ristić i naglasila da bi mediji i OCD morali zajednički da učestvuju na konkursima.

Ona je naglasila da je neophodna pomoć za ovakvu vrstu umrežavanja sa čim se složio i Saša Stojković iz Tima za razvoj i integracije koji je dodao da najpre treba da se utvrde jasni kriterijumi kako bi se znalo ko se sa kim udružuje. Stojković smatra da treba nakon toga „premrežiti“ Srbiju i stvoriti čvrst savez organizacija civilnog društva i medija, onih koji dele iste vrednosti i programska opredeljenja.

Goran Mitrović iz Narodnog Parlamenta upoznao je prisutne sa radom regionalnog Resurs centra  u Leskovcu. On je najpre naveo koje sve usluge nudi Resurs centar, da bi potom izrazio spremnost da se pomogne stvaranje lokalne mreže OCD i medija u Vranju.

Na sastanku u Kragujevcu svi učesnici su bili jedinstveni u oceni da u ovom gradu postoji svojevrstan „medijski mrak“. Jovanka Marović sa portala „Glas Šumadije“ upozorila je da u Kragujevcu nije raspisan nijedan konkurs za projektno sufinansiranje medija, a da u isto vreme lokalna samouprava nezakonito finansira Radio televiziju Kragujevac.

Bojana Vlajović Savić  iz Šumadijskog centra za građanski aktivizam „Res publika“ je  stanje u medijima opisala kao „očajno“, redakcije ne postoje, novinari su demotivisani a civilnog sektora gotovo da nema.

„ Vlast svojim ignorantskim stavom želi zapravo da nam poručuje da mi za njih ne postojimo“, rekla je Vlajović Savić.

Situacija u Trsteniku, prema rečima Jelene Marković sa portala CentarPress.rs, je gotovo ista kao u Kragujevcu.

„Mi pokušavamo da budemo servis građana jer Televizija Trstenik je zapravo servis gradonačelnika“, rekla je Marković i dodala da su novinari najveći donatori sopstvenih portala.

Gordana Jocić, glavna i odgovorna urednica Radija Zlatousti čiji je osnivač SPC, smatra da u Kragujevcu postoji dovoljan broj novinara koji bi mogli da oforme jednu ozbiljnu i kredibilnu redakciju i stvore medij koji bi brzo zadobio poverenje građana.

Ovi sastanci su organizovani u okviru projekta PressShelters koji je finansiran od strane Nemačke ambasade u Srbiji.