Mali broj građana Vranja se obraća nezavisnim institucijama

U okviru projekta „Nezavisne institucije bliže građanima” koje Građanske inicijatve sprovode u saradnji sa Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenicom za ravnopravnost u Vranju je 5. maja održan okrugli sto sa predstavnicima ovih nezavisnih institucija.

U uvodnim rečima predstavnici nezavisnih institucija su građanima ukratko predstavili oblast rada i dosadašnje rezultate rada. Zaključak predstavnika svih institucija je bio da su građani upoznati sa radom, ali ne i sa time šta ove institucije zaita mogu da učine za građane.

Emila Spasojević, viša savetnica iz Poverenika za ravnopravnost istakla je da se broj pritužbi toj instituciji povećava iz godine u godinu – što ne govori da je sve više diskriminacije već da su građani bolje informisani o radu i značaju te institucije. Emila Spasojević je istakla da se najveći broj pritužbi u 2015. odnosio na diskriminaciju na osnovu pola i na osnovu etničke pripadnosti.

Saša Janković, Zaštitnik građana rekao je na okruglom stolu da je u toku  3.985 postupaka kontrole koje vrši zaštitnik gradjana a da je do sada završeno oko  32.000 postupaka kontrole. U polovini ovih slučajeva ispostavilo se da su građani u pravu po pitanju obraćanja na ostvarivanju prava koje imaju i dodao da je dobro što je  90% njegovih preporuka  kako da se otklone nepravilnosti na štetu prava građana, ispunjeno. Zaštitnik je istakao da mu je stalo da se ojača poverenje između građana i nezavisnih državnih institucija, kako bi one svakom pojedincu bile što dostupnije.

Zamenik poverenika za informacije od javnog značaja Aleksandar Resanović ukazao je na čitav niz zloupotreba u oblasti zaštite ličnih podataka. On je  kao problematično označio  učestalo postavljanje video nadzora na raznim mestima, bez informacija u koje se on svrhe koristi, kao I primenu čipovanja ličnih dokumenata I učestalu pojavu skeniranja zeniza kao način identifikacije.

Građani Vranja imali su pitanja u vezi sa zaštitom svojih prava u procesima privatizacije, kao i korišćenju rodno senzitivnog govora u zvaničnim dokumentima i obraćanju institucijama.

Cilj ovog projekta, koji podržava Američka ambasada u Beogradu,  je približavanje rada ovih institucija građanima/građankama. Kroz direktan kontakt sa Zaaštinikom građana, Povernicom za zaštitu ravnopravnost i Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti građani su imali priliku da se upoznaju sa delokrugom njihovog rada i mogućnostima za rešavanje problema korišćenjem ovih mehanizama.

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA