Matrica slobode medija – on-line alat za praćenje stepena medijskih sloboda

U cilju povećanja poštovanja slobode izražavanja i medija, Građanske inicijative pokreću projekat koji će omogućiti praćenje planiranih mera i efektivnosti primena u oblasti slobode medija tokom procesa evropskih integracija.

Aktivnosti će doprineti poboljšanju vladinih mera, poboljšanju politika i delovanja u oblasti slobode izražavanja uključivanjem šireg civilnog društva i udruženja novinara. Aktivnosti će obezbediti praćenje postojećih i definisanje novih mera u poglavljima 5, 8, 10, 23, 28 i 32.

Kroz dijalog, koordinaciju i razmjenu informacija između civilnog društva, medija i institucija u pogledu slobode izražavanja, Matrica slobode medija će doprineti boljoj vidljivosti planiranih i implementiranih mera.

Projekat će uključiti i građane u postupke praćenja primene zakona i praksi koji štite slobodu izražavanja.

Aktivnosti će uključivati novinare, medijska udruženja, OCD posvećene slobodi medija i slobodi izražavanja, branitelje ljudskih prava i druge aktere u medijima. Implementacija će biti praćena u najmanje 15 opština u Srbiji.

Sve monitoring aktivnosti će biti predstavljene vladinim institucijama – policiji, pravosuđu, tužilaštvu, nezavisnim i regulatornim tijelima – svim institucijama koje vode koordinacione grupe u gore pomenutim poglavljima.

Aktivnosti će se realizovati zajedno sa novinskom agencijom FoNet i nedavno uspostavljenom Međusektorskom grupom za slobodu izražavanaj u okviru EU Konventa.

U narednom šestomesečnom periodu biće kreirana on-line platforma za slobodu medija u procesima EU integracija – Matrica slobode medija. Građanske inicijative, uz podršku drugih aktera na medijskoj sceni nastaviće da ažuriraju platformu sa relevantnim informacijama. Zahtevi za dostupnost informacija od javnog značaja biće poslati svim institucijama koje su nadležne za sprovođenje zakona koji se tiču  medijskih sloboda.

Ispod možete naći strukturu Matrice, kao i glavne tačke monitoringa.

Tabelarni prikaz slobode izražavanja i slobode medija kroz proces EU integracija

PoglavljeOblasti za praćenjeCilj praćenja poglavlja
Poglavlje 5 - Javne nabavke1. Finansiranje medija kroz javne nabavke.1. Minimizirati ovakav način finansiranja, koji mora da bude ograničen na zatvorenu listu mogućnosti za tokove novca ka medijima kroz javne nabavke (zakonske obaveze oglašavanja).
Poglavlje 8 - Politika konkurencije1. Kontrola koncentracije medijskog vlasništva i konkurencije u oblasti medija.


2. Kontrola i/ili finansiranje medija kroz davanje državne pomoći.
1. Implementirane zakonske odredbe o zabrani medijske koncentracije i omogućena konkurencija na tržištu koja obezbeđuje slobodu izražavanja. Adekvatan rad Komisije za zaštitu konkurencije u ovoj oblasti.

2. Davanje državne pomoći medijima, kako je sada definisano finansiranje izveštavanja u javnom interesu (projektno finansiranje) mora se implementirati tako da ne narušava konkurenciju i ne omogućava kontrolu medija od strane države putem fondova dobijenih ovim putem. Definisati/utvrditi tokom procesa EU integracija adekvatnost finansiranja medija kroz državnu pomoć. Obezbediti adekvatan rad Komisije za kontrolu državne pomoći u oblasti medija.
Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji1. Nezavisnost regulatornih tela u oblasti medija.

2. Nezavisnost rada javnih servisa.

3. Kontrola programskih sadržaja radi zaštite maloletnika i ugroženih grupa.
1. Obezbediti punu nezavisnost i funkcionalnost regulatornih tela.

2. Obezbediti punu nezavisnost javnih servisa i izveštavanje u javnom interesu.

3. Obezbediti odsustvo govora mržnje iz medijskih sadržaja, kao i punu kontrolu sadržaja koji nisu namenjeni maloletnicima (npr. nasilje).
Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava1. Zaštita novinara

2. Regulisanje državnog finansiranja medija (povlačenje države iz vlasništva u medijima).

3. Okončavanje kontrole medija od strane države.

4. Curenje informacija iz istraga u medije (korišćenje medija u političke svrhe).

5. Sloboda medija i izražavanja na manjinskim jezicima
1. Obezbediti punu zaštitu novinara i svih onih koji izveštavaju u javnom interesu. Osigurati da se ne koristi restriktivna definicija novinara, već da pri definisanju uključi i građansko novinarstvo i kriterijum sadržaja informacije koju osoba pruža.

2. Obezbediti uspešan završetak procesa privatizacije medija. Obezbediti da projektno finansiranje medija ne utiče na nezavisnost medija.

3. Obezbediti primenu svih relevantnih zakona, kao i mera u okviru akcionog plana za poglavlje 23. Primeniti sve mere koje se tiču bolje kontrole rada, veće transparentnosti i adekvatnog sankcionisanja kršenja propisa od strane državnih organa prilikom projektnog finansiranja medija.

4. Onemogućiti korišćenja medija u političke svrhe i razračunavanja sa političkim protivnicima.

5. Obezbediti slobodu medija i izražavanja na jezicima nacionalnih manjina kroz promenu zakona i adekvatnu primenu postojećih (i/ili donetih) zakona.
Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštitita zdravlja1. Kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja.1. Obezbediti primenu Zakona o oglašavanju (u uskoj vezi sa merama koje su zacrtane u okviru poglavlja 23, a tiču se oglašavanja i transparentnosti javnih servisa u ovoj oblasti). Obezbediti primenu preporuka Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije u oblasti oglašavanja .
Poglavlje 32 - Nadzor finansija1. Nadzor trošenja budžetskog novca od strane Državne revizorske institucije za finansiranje političkih partija i konkursa za sufinansiranje medija (naročito na lokalnom nivou).1. Obezbediti adekvatnu kontrolu državnih institucija i lokalnih samouprava od strane DRI kako bi se obezbedilo potpuno poštovanje propisa prilikom finansiranja kampanja političkih partija i projektnog finansiranja medija.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu” koju realizuje Udruženje hrvatskih novinara u okviru regionalnog projekta “Regionalna platforma za zapadni Balkan za Zagovaranje medijske slobode i novinarstva “, koja se sprovedi kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja – Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara BiH, Udruženje hrvatskih novinara, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije i Savez medija Crne Gore.

 


[1] Izveštaj dostupan na: http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/izvestaji/Izvestaj%20o%20medijima%20konacna%20verzija.pdf sajt poslednji put posećen 2. oktobra 2016. godine.