Matrica za monitoring podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – Izveštaj za Srbiju 2017/2018

Beograd, 15. oktobar 2019. godine – Pred vama je godišnji izveštaj Matrice za monitoring podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za Srbiju za 2017/18. godinu, odnosno zbirka svega što se u ovom periodu desilo, a bilo je od značaja za rad udruženja.

 

Ovaj Izveštaj o praćenju nastavak je aktivnosti projekta „Tekovine balkanskog civilnog društva –jačanje potencijala zagovaranja i praćenja i kapaciteta organizacija civilnog društva, koji su u prethodnom periodu u Srbiji sprovodile Građanske inicijative kao članica Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN). On je peti ove vrste i objavljuje se na godišnjem nivou od 2013. godine. Praćenje se zasniva na Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koju su razvili BCSDN i Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL).

Matrica za praćenje predstavlja glavne principe i standarde koji su definisani kao ključni kako bi zakonski okvir mogao da pruža podršku i omogući delovanje OCD. Matrica je organizovana oko tri oblasti od kojih je svaka podeljena na podoblasti: (1) Osnovne zakonske garancije sloboda; (2). Okvir za finansijsku stabilnosti i održivost OCD; (3). Odnos Vlada – OCD. Principi, standardi i indikatori formulisani su s obzirom na trenutno stanje razvoja i raznolikost u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Razvoj principa, standarda i indikatora urađen je s obzirom na međunarodno zagarantovane slobode i prava i najbolja regulatorna rešenja na nivou Evropske unije i u evropskim zemljama. Matrica ima za cilj da definiše optimalno stanje neophodno za efikasno funkcionisanje i razvijanje civilnog društva, a istovremeno i da postavi realan okvir koji može biti praćen i implementiran od strane vlasti. Imajući u vidu da glavni izazovi leže u realizaciji, indikatori su definisani da prate situaciju na nivou pravnog okvira i njegove praktične primene.

Izveštaj se odnosi na OCD registrovane u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR) u skladu sa Zakonom
o Udruženjima (2009) i Zakonom o zadužbinama i fondacijama (2010), kao i na neformalne grupe (grass root) koje nisu formalno registrovane, ali postoje u velikom broju i koje su važne, naročito u manjim lokalnim zajednicama.