Matrica za monitoring podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – Izveštaj za Srbiju 2016.

Pred vama je godišnji izveštaj Matrice za monitoring podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za Srbiju za 2016. godinu, odnosno zbirka svega što se u ovoj godini desilo, a bilo je od značaja za rad udruženja. Sajt udruženja.info se redovno ažurira i prati izmene u pravnom okviru, ali i ono što se događa u praksi.

2016. godina bila je veoma dinamična u pogledu broja i raznolikosti ključnih državnih aktivnosti koje su imale značajan uticaj na civilno društvo. Tokom godine, otvoreno je 6 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u procesu evropskih integracija. Civilno društvo je imalo važnu ulogu u otvaranju poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i nastaviće da prati proces pregovaranja. Organizacije civilnog društva (OCD) okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (NKEU) učestvovale su u izradi akcionih planova za ova dva poglavlja, i aktivno lobirale za njegovo otvaranje prema institucijama EU. Isto kao i druge zemlje zapadnog Balkana, Srbija je bila tranziciona zemlja na putu imigranata u zemlje EU. OCD su bile aktivno uključene u pružanje humanitarne i pravne pomoći izbeglicama.

Možete preuzeti Matricu na srpskom i engleskom jeziku: