Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – izveštaj za Srbiju 2014

Naslovna strana CMR 2014Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde i praksu koji određuju i uslovljavaju razvoj civilnog društva u Srbiji. Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije sloboda, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

Izrada Izveštaja deo je projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring”, čiji je nosilac BCSDN, a koji je podržala Evropska komisija.

Preuzmite PDF.