Matrica za praćenje podsticajnog okruženje za razvoj civilnog društva- Izveštaj za Srbiju 2022

Beograd, 1. jun , 2023-

Građanske inicijative i Balkanska mreža za razvoj civilnog društva sa zadovoljstvom predstavljaju šesto izdanje Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, koji pokriva razvoj događaja u Srbiji u 2022.

Ovaj izveštaj deo je serije izveštaja koji obuhvata sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turske: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku. Regionalni izveštaj, takođe je dostupan. U njemu su rezimirani svi nalazi i preporuke za sve zemlje i onlajn platforma koja nudi pristup podacima o praćenju po zemljama na www.monitoringmatrix.net.

Matrica za praćenje, koju je 2013 razvila BCSDN uz podršku svojih članica, partnera, ICNL i ECNL, predstavlja glavne principe i standarde koju su definisani kao ključni kako bi pravno okruženje bilo smatrano podržavajućim i podsticajnim za rad OCD. Matrica ja organizovana oko tri oblasti, od kojih je svaka podeljena u podoblasti[1]:

  1. Osnovne zakonske garancije sloboda;
  2. Okvir za finansijsku stabilnost i održivost OCD;
  3. Odnos Vlada-OCD.

Istraživanje sprovedeno putem matrice za praćenje ima za cilj da izveštava u senci o podsticajnom okruženju za OCD i uticaj na Politiku proširenja kao i finansiranje podrške u pravcu održivog i strateškog razvoja sektora.

Pročitajte više u izveštaju.

Napomena: Uskoro će biti dostupna i srpska verzija