Medijska skloništa – samo zajedno možemo braniti slobode

Beograd, 27. avgust 2021. godine

“Ideju oko osnivanja Medijskih skloništa krenuli da razvijamo pre skoro 2 godine kada smo putujući po gradovima širom Srbije razgovarali sa novinarkama i novinarima, nezavisnim medijima, organizacijama civilnog društva o situaciji u njihovim lokalnim zajednicama o stanju slobode izražavanja i medija. Situacija je zaista bila zabrinjavajuća i tako smo kroz razgovore došli na ideju osnivanja Medijskih skloništa kao mesta okupljanja medija, organizacija civilnog društva ali pre svega i zainteresovanih građana.” istakla je Ivana Teofilović, koordinatorka programa za javne politike u Građanskim inicijativama, u emisiji Dan uživo na televiziji N1. 

Prvo sklonište je nastalo u Vranju, potom u Kragujevcu pa zatim i u drugim gradovima poput Niša, Čačka, Valjeva, Užica, Novog Pazara. Neka od njih funkcionišu već godinu dana i prva iskustva su veoma ohrabrujuća. Sada razgovaramo i sa kolegama iz Zaječara, Preševa, Bujanovca i Šapca,i dogovaramo formiranje Skloništa. A planiramo i da uključimo i druge gradove u Srbiji.

Svi znamo u kakvom okruženju danas pokušavaju da rade i opstanu i organizacije civilnog društva i mali broj preostalih profesionalnih medija. I poslednjih dana smo svedoci napada i na medije i na organizacije civilnog društva koji dolaze od predstavnika najviših državnih organa i prorežimskih tabloida. A ta slika je u lokalnim zajednicama još nepovoljnija i manje vidljiva građanima u Beogradu.

“Kada kažemo da je situacija zabrinjavajuća mislimo pre svega na pritiske i napade ali i na tešku finansijsku situaciju u kojima profesionalni mediji rade. Kada je reč o pritiscima i napadima oni pre svega dolaze od strane lokalnih moćnika i funkcionera, a novinari i mediji nemaju načina da se sami odbrane od njih. Takođe kada je reč o finansijskoj situaciji, profesionalni mediiji ne dobijaju novac iz budžeta Ministarstva i lokalnih samouprava, a takođe i sve veći broj oglašivača otkazuje, tako da oni praktično nemaju od čega da se finansiraju. Zbog svega toga smo i zajednički došli na ideju osnivanja Skloništa”, navela je Ivana Teofilović. 

“Otuda baš i naziv Skloništa jer su zamišljena kao prostor odakle se zajedno borimo za slobodu i naša prava. Stvaranje ovih koalicija u lokalnim sredinama predstavlja novi model okupljanja zainteresovanih aktera oko vrednosti koje predstavljaju zajednički interes, a to je pre svega slobodno informisanje, bolja komunikacija sa građanima i efikasnija međusobna podrška.”

Možda najbolji primer do sada je ono što je urađeno u Kragujevcu.

U jednom trenutku, u Kragujevcu se većina profesionalnih medija našla zaista u veoma zabrinjavajućoj situaciji, neki su bili i pred gašenjem. “Pokušali smo i uspeli da ih sve okupimo, pre svega zahvaljujući aktivistkinjama iz organizacije Res publika . Zahvaljujući i Medijskom skloništu, danas situacija nije sjajna ali je mnogo bolja nego pre godinu dana”, istakla je Teofilović.

Najpre je obezbeđen zajednički prostor jer u jednom trenutku kragujevački novinari i novinarke nisu imali ni gde da se okupe. Nizom aktivnosti  i akcija, preko Medijskog skloništa, mediji i civilni sektor su pokušali da skrenu pažnju gradjana i lokalne vlasti na neodrživ položaj profesionalnih medija u ovom gradu i građani su jako bili zainteresovani da se uključe.

Od potpunog ignorisanja stiglo se do toga da u Medijsko skloniše dođe na kafu i razgovor  sa predstavnicima medija i gradonačelnik Kragujevca. Na kraju krajeva, u ovom gradu je posle skoro pet godina raspisan i konkurs za sufinansiranje medijskog sadržaja, nakon pritisaka ljudi iz Skloništa.

Navedno je takođe da se poslednjih dana vode intenzivni razgovori sa kolegama iz Novog Pazara, gde se planira organizacija niza aktivnosti. “Jako nam je drago da vidimo da se građani Novog Pazara polako bude i da su sve spremniji i odlučniji da se bore za svoja prava”, navela je Ivana Teofilović.

“Akcenat nam je svakako povezivanje sa građanima, neformalnim grupama građana i incijativama što je naročito važno za lokalne medije i organizacije civilnog društva da nađu najbolje načine da se povežu sa njima da ih motivišu da se bore za svoja prava i da shvate koliko je važno da se bore za slobodu informisanja u svom gradu koja nadirektnije utiče na njihov svakodnevni život. Naročito je važno da se mladi ljudi motivišu da prepoznaju važnost slobode izražavanja i slobode medija.”

“Sledeći korak je povezivanje Medijskih skloništa u različitim gradovima, međusobna razmena iskustva i zajedničke akcije. Jako nam je drago da vidimo da kolege iz različitih gradova već samoinicijativno sarađuju i da su solidarni jedni sa drugima. Naša želja je da na ovaj način osnažimo sve aktere u lokalnim sredinama i iniciramo njihovu saradnju jer samo tako mogu da se u lokalnim sredinama odbrane i razvijaju demokratski resursi. Zbog toga nam je udruženost i solidarnost u ovim trenucima najvažnija. Želela bih samo da naglasim da ovi mediji i novinarke i novinare iako rade u teškim uslovima nastavljaju da beskomproisno i  profesionalno obavljaju svoj posao za dobrobit i u interesu svih građanki i građana Srbije i zbog toga im dugujemo ogromnu zahvalnost”, zaključila je Ivana.

 

Medijska skloništa deo su projekta Medijska skloništa: Očuvanje slobode medija u lokalnim zajednicama koji je podržan od strane Ambasade Savezne Republike Nemačke. Cilj projekta je izgradnja održivog mehanizme zaštite i sigurnog prostora  za odbranu slobode medija kroz podršku Medijskim skloništima na lokalnom nivou.