Medijsko sklonište Pančevo: Koji su efekti Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koja je istekla 2018. godine?

Pančevo, 9. jun 2023.

Konsultacije organizacija civilnog društva i aktivista posvećenih borbi protiv korupcije održane su 9. juna u Medijskom skloništu u Pančevu, u organizaciji Instituta za istraživanje korupcije Kareja Pančevo.

Tema konsultacije bila je aktuelna izrada teksta nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Predstavnik „Kareje” Siniša Janković član je Radne grupe za izdradu navedenog dokumenta, te je on i informisao prisutne o toku izrade navedenog dokumenta od strateškog značaja, kao i o spornim pitanjima koja od prvog sastanka opterećuju taj proces.

Prethodna Strategija istekla je još 2018. godine, pa se, imajući to u vidu, postavlja pitanje: treba li nam uopšte Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, na koje se može dati vrlo precizan odgvor, u zavisnosti sa kog aspekta se posmatra korupcija. Međutim, nije moguće dati odgovor na pitanje: koji su efekti prethodne Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koja se primenjivala u periodu od 2013 do 2018. godine, jer takav dokument ne postoji. Ovo pitanje „Kareja” upućuje građanima, spremna da pomogne u odgovoru. Sve rečeno ukazuje da se radi o Strategiji za formalnu a ne stvarnu borbu protiv korupcije.

Ovo su bile druge konsultacije sa organizacijama i aktivistima u vezi sa izradom nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Prve su održane u Beogradu, kada se grupa organizacija civilnog društva usprotivila načinu na koji se radi Nacionalna strategija. Sledeće konsultacije će biti održane 12. juna u Novom Sadu. Do kraja meseca planirane su konsultacije i na Jugu Srbije.