Međunarodna organizacija Save the Children – konkurs za posao

Beograd, 15.avgust 2017.godine – Međunarodna organizacija Save the Children oglasila je otvorene pozicije za posao, i to:

Konsultant za sprovođenje rodno osetljive početne studije

Anketar u okviru izrade početne studije

Terenski koordinator u okviru izrade početne studije

Sve otvorene pozicije su za njihovu beogradsku kancelariju, a rok za prijavu je 22.avgust 2017.godine.

Sve detalje konkursa i način apliciranja, možete videti na klikom na radno mesto.