Međunarodni dan volontera Građanske inicijative obeležile na terenu

cajanka1Beograd, 07.decembar, 2015 – Povodom Međunarodnog dana volontera, 5.decembra, Građanske inicijative i kolege iz kancelarije u Bujanovcu organizovali su u petak, 4.decembra – Youth Build čajanku u centru Bujanovca. Uz muziku, svi prolaznici su imali priliku da proćaskaju o tome šta znači biti volonter, kakve akcije imamo i podržavamo i kako se i oni mogu uključiti.  Popunjavale su se i ankete o učešću građana u volonterskim akcijama i prepoznatljivosti Youth Build programa i akcija na lokalnom nivou.

cajanka2cajanka5cajanka4

U subotu, 5.decembra, organizovan je Okrugli sto Volonterizam je IN gde se, u neformalnom skupu, razgovaralo o prošlim, ali i budućim volonterskim akcijama i promovisanju mogućnosti koje volonterizam pruža.

okrugli sto volonteri

O tome su pisali i lokalni mediji, prepoznavši snagu koju volonteri i volonterizam donose u svojim sredinama.

Građanske inicijative ostaju posvećene promeni okvira za volontiranje u Srbiji kako bi on stimulisao i podsticao, pre svega mlade, ali i sve druge građane i građanke da volontiraju i na taj način doprinose razvoju svojih zajednica. Postojeći Zakon o volontiranju, nakon 5 godina primene u tom smislu nije ostvario očekivanja, jer je birokratskim procedurama opteretio i volontere i organizacije koje organizuju volontiranje. Zbog brojnih inicijativa za izmenu ovog zakona, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formiralo je posebnu radnu grupu za analizu efekata primene Zakona o volontiranju u čijem radu u ime Građanskih inicijativa učestvuje Bojana Selaković.