MEHANIZAM ZA ZLOUPOTREBU SREDSTAVA IZ JAVNIH KONKURSA – PRIMER KONKURSA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU (2021)

Građanske inicijative (GI) i Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) objavile su istraživanje o sredstvima dodeljenim na javnim konkursima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju u toku 2021. godine. Ovo istraživanje deo je redovnog procesa praćenja potrošnje državnog novca na javnim konkursima koje sprovode različita ministarstva u oblasti: medija i javnog informisanja, civilnog društva, kulture i omladine, a koje GI i BIRN, zajedno sa drugim OCD okupljenim u OKO koaliciju istražuju već četiri godine. Ono što je izdvojilo konkurse Ministarstva za brigu o porodici u 2021. godini, jeste čitav niz uočenih nepravilnosti prilikom odabira organizacija koje su podržane na osnovu čega je mreža povezanih organizacija, njih čak 24, dobila ogromne sume novca za projekte koji nikada nisu realizovani. Istraživanje je pokazalo da je u toku 2021. godine iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, na čijem se čelu tada nalazio Radomir Dmitrović, izvučeno bar 5 miliona evra kroz ovu mrežu “fantomskih” organizacija.

 

Kako je sve to izgledalo u praksi? Na konkurse Ministarstva za brigu o porodici i demografiju iz 2021. prijavljivao se čitav niz “fantomskih” organizacija, koje su dobijale velike sume novca za realizaciju programa od javnog interesa. Najveći broj projekta posvećen je  prevenciji vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici. Dobijeni iznosi prevazilazili su uobičajena novčana sredstva koja se inače dodeljuju na javnim konkursima, te su tako pojedina udruženja dobila i po više miliona dinara, i to po nekoliko puta u toku godine zbog toga što su se prijavljivali na više različitih konkursa koje je Ministarstvo raspisalo. Sam izbor podržanih programa ukazuje da Komisija nije izvršila prethodnu analizu referenci i iskustava udruženja koja su konkurisala, te je sredstva odobrila onima koji ih zapravo i nemaju – o radu i rezultatima delovanja ovih udruženja nema nikakvih informacija (nemaju svoje web stranice, stranice na društvenim mrežama, nema medijskih izveštaja u kojima se ona pominju, itd). Stoga je očigledno da delovanje u javnom interesu nije bio odlučujući kriterijum prilikom izbora programa i dodele sredstava.

 

Nakon toga, dobijeni novac prebacivan je ili na račune privatnih agencija, koje su u vlasništvu članova porodice, prijatelja ili komšija predstavnika/ca udruženja ili je novac navodno prebacivan na račune drugih udruženja koja nikada nisu ni primila taj novac, niti su bila informisana o projektima. Milioni evra su se tako, umesto za podršku mladima, ženama i za sprečavanje nasilja, slili na račune članova porodica, komšija, prijatelja i poznanika ljudi iz ove mreže, i to preko agencija koje su u tu svrhu osnovane.  Ovo predstavlja još jedan dokaz da pomenuta udruženja ne poseduju apsolutno nikakve kapacitete za sprovođenje predviđenih aktivnosti, što jeste jedan od kriterijuma koji je trebalo biti korišćen prilikom vrednovanja predloženih projekata (uzimaju se u obzir tehnički i ljudski kapaciteti podnosilaca za realizaciju projektnih aktivnosti). Istovremeno, to je i dokaz postojanja sukoba interesa kod korisnika sredstava, imajući u vidu da su ova udruženja učinila pogodnosti povezanim licima (članovi porodice: supružnik ili vanbračni partner, dete ili roditelj), a na štetu javnog interesa i to u slučaju porodične povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa sa tim licem.

 

“Fantomska” udruženja su na kraju dostavljala nepotpune, a kako će se kasnije utvrditi i lažne izveštaje o sprovedenim projektima, koji zapravo nikada nisu ni bili realizovani ili su realizovani u znatno manjem obimu.

 

Opisana zloupotreba državnih sredstava, posledica je grubog kršenja propisa koji regulišu oblast finasiranja putem javnih konkursa, a dodatno su i sami propisi nedoročeni i njihova primena neujednačena. Raspisivanje konkursa, kriterijumi za izbor programa, sastav komisije za sprovođenje konkursa, izveštavanje o sprovedenim aktivnostima i druga ključna pitanja u ovoj oblasti regulisana su Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja. Međutim, uočeni su brojni nedostaci kako u samoj regulativi tako i prilikom primene iste. Analiza dosadašnjih javnih konkursa je pokazala da sami kriterijumi konkursa nisu detaljnije razrađeni, tj. nisu prilagođeni ciljevima konkretnih poziva, već ostaju generički formulisani, bez ikakvih specifičnosti. Jedan od problema je i to što nadležna ministarstva ne objavljuju javno odluku o formiranju Komisije za vrednovanje, rangiranje i odabir predloženih programa (Komisije), tj. imena članova Komisije, ali ni način vrednovanja i ocenjivanja pristiglih prijava, tj. bodovnu listu na osnovu definisanih kriterijuma.

 

Jedan od kriterijuma za izbor programa koji će biti podržani jeste zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze. “Fantomske” organizacije, koje su dobile sredstva na konkursu Ministarstva 2021. godine, su i ranije učestvovale na konkursima jedinica lokalne samouprave, te sama činjenica da su ponovo uspele da dobiju novac ukazuje na ogroman (namerni ili ne) propust odgovornih u državnom sektoru u praćenju realizovanih aktivnosti i kredibiliteta prijavljenih udruženja. Ono što je jedan od glavnih nedostataka same Uredbe jeste njena nedorečenost u pogledu nepostojanja mehanizma sankcija za organizacije koje nenamenski troše sredstva, što im omogućava da se ponovo prijave na javne konkurse iako rezultati njihovih prethodnih projekata nisu vidljivi ili su nepostojeći. Samo praćenje realizacije programa je predviđeno Uredbom, i ono podrazumeva: obavezu udruženja da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, pregledanje izveštaja od strane nadležnog organa, monitoring posete predstavnika nadležnog organa, obavezu udruženja da omogući predstavnicima nadležnog organa da izvrše uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije programa, prikupljanje informacija od korisnika programa i druge aktivnosti predviđene ugovorom. Pomenuta udruženja su dostavljala narativne izveštaje, u kojima su navedene aktivnosti koje nikada nisu ni realizovane, kao i nepotpune i lažirane finansijske izveštaje.

 

Zbog svih propusta nastalih na konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Građanske inicijative su, u saradnji i uz podršku Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), podnele krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal za krivično delo zloupotreba službenog položaja protiv bivšeg ministra Radomira Dmitrovića, i protiv n.n. lica u Ministarstvu koji su bili članovi komisija koje su odlučivale o dodeli sredstava (podatak o sastavu komisija nije bio javno dostupan). Prijava je podneta i protiv zastupnika 24 udruženja za neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti i protiv dva lica, označena kao osobe koje su povezivale mrežu “fantomskih” organizacija, za nedozvoljenu trgovinu uticajem. Tužilaštvo za organizovani kriminal je zvanično počelo da postupa po krivičnoj prijavi, a od ključne važnosti je da nadležni organi utvrde i sankcionišu one koji su na najgrublji način oštetili budžet Republike Srbije i proneverili novac namenjen najugroženijim grupama stanovništva.

 

Zloupotrebom javnih konkursa, direktno su oštećeni svi građani/ke ove zemlje, a naročito pripadnici/e marginalizovanih grupa kao krajnji korisnici/e usluga za koje se sredstva dodeljuju. Oštećena su i udruženja koja se godinama, posvećeno i ozbiljno bave složenim društvenim problemima i pružanjem usluga u zajednici. Njima je naneta materijalna šteta, time što je novac otišao na račune onih koji zloupotrebljavaju javne konkurse u lične svrhe. Ovaj novac je od ključne važnosti za većinu organizacija civilnog društva, jer njihov i opstanak njihovih programa direktno zavisi od podrške države. Pored materijalne, naneta je i nematerijalna šteta civilnom društvu, pre svega zbog narušavanja ugleda celokupnog sektora i stvaranja negativne slike u javnosti o namerama i delovanju udruženja.