23 Mar Mesec za strateško planiranje

Beograd, 23.mart 2017.godine –  Od kraja februara do sredine marta 2017. godine, TACSO Građanske inicijative, kao resursni centar za sve organizacije civilnog društva  u Srbiji suorganizovale pet radionica na temu strateškog upravljanja, koje je vodila Dubravka Velat, za organizacije: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica (Novi Sad); Novosadska novinarska škola (Novi Sad), Centar za podršku lokalnoj zajednici “Mome” (Piort),  Udruženje stočara “Stara planina” (Pirot) i Resursni centar za podršku istraživanjima (RCPI) iz Beograda.

Učestvovalo je preko 110 učesnika/ca iz 5 navedenih organizacije, koji su aktivno radili na analizi šireg konteksta, okruženja i aktera, promišljajući specifične prioritete i strateške pravce razvoja do 2020.godine.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica

16 predstavnika/ca Društva za zaštitu i proučavanje ptica je krajem februara dogovorilo da će se u naredom periodu fokusirati na aktivnu zaštitu ptica, povećanju svesti javnosti o značaju proučavanja i zaštite ptica, uticaju na donosioce odluka, istraživačkom radu, dok će na internom planu raditi na izgradnji sopstvenih kapaciteta, kako bi organizaciju pripremili za ambiciozne aktivnosti planirane do 2020.godine.

Novosadska Novinarska Škola

6-8.03.2017

8 članova/ica NNŠ se pored osvrta na uspehe tokom 20 godina delovanja, intenzivno bavilo i presekom stanja u organizaciji, kao i analizom izazova sa kojima se susreću na medijskoj sceni u zemlji i regionu, kako bi na osnovu prikupljenih informacija formulisali plan za dalje delovanje.

 

 

 

 

 

 

 

Mome Pirot

15-16.03.2017.

8 predstavnica udruženja je dva dana intenzivno radilo na detaljnoj analizi situacije u Pirotu, važnih aktera i mogućih pravaca razvoja. MOME teži da doprinese razvoju lokalne zajednice, fokusirajući se na bavljenje socijalno osetljivim grupama stanovništva, prepoznavajući istovremeno potencijale kako u sopstvenim redovima, tako i medju ženama sa sela, mladima i roditeljima, kao i porodicama dece sa smetnjama u razvoju.   

 

 

 

 

 

 

Udruženje stočara STARA PLANINA Pirot

17-18.april, 2017 Pirot

11 učesnika/ca

Umesto SP, organizaciji je bila potrebna podrška oko organske proizvodnje i plasmana stočarskih proizvoda, što je obezbeđeno kroz povezivanje tri udruženja (Udruženje stočara, Udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice i Udruženje Zvezde juga). Radionici je prisustvovala i predstavnica lokalne samouprave koja je najavila podršku zajedničkim naporima prisutnih. Dogovoren je zajednički projekat tri udruženja, koji će biti osnov za dalji razvoj i podršku proizvodnji, preradi i plasmanu proizvoda, i širem razvoju  turističke ponude lokalne zajednice. 

 

 

 

 

 

 

 

Resursni centar za podršku istraživanjima RCPI

 

21.03.2017.

Preko 60 česnika/ca iz Instituta društvenih nauka, Instituta ekonomskih nauka i RCPI, inicijalna radionica SP zaprikupljanje informacija potrebnih kao inputi za CRPI radionicu koja će se održati tokom aprila.  

 

Raspravljalo se o:

  1. Koji su trenutno najveći izazovi/ prepreke u radu istraživača?
  2. Vizija oba instituta – kako vidite sebe u 2020.godini, koje su ključne društvene teme i problemi sa kojima bi instituti trebalo da se bave u narednom peridu?
  3. Uloga RCPI u naredne 3 godine, odnosno, RCPI doprinos reformi oba instituta, kao i doprinos instituta radu RCPI?
  4. Da li postoji povezanost konkretno baših istraživanja i javnih politika? Šta se u dosadašnjoj praksi pokazalo kao najefikasnije za povezivanje istraživanja i javnih politika, a šta kao najmanje efikasno? Kako vidite buduću povezanost, odnosno, šta bi trebalo promeniti da bi se ona ostvarila?
  5. Ko su najvažniji akteri za budući rad RCPI i oba instituta?

 

Nakon vrlo aktivne i žive diskusije, učesnici/ce su zajednički formulisali ključne produkte koji su polazna osnova za dalje odvijanje procesa Strateškog planiranja.