Migracije i građansko obrazovanje

U Ljubljani je od 8. do 10. jula 2016. godine u organizaciji Mreže evropsko građansko obrazovanje (NECE) održana konferencija posvećena izazovima koje će izazvati migracije i načinima na koje predmet građansko vaspitanje i njegovi predavači mogu da utiču i smanje negativne posledice. U ime Građanskih inicijativa u svojstvu nacionalog eksperta je učestvovao Petar Žmak.

Prvi dan konferencije bio je rezervisan za mapiranje tema i o kojim vrstama migracija treba da se govori u okviru konferencije. Nakon uvodnog mapiranja, prvi panel u okviru konferencije je bio posvećen solidarnosti kao vrednosti koja se smatra istinski evrospkom i da li smo je i u kojoj meri pokazali tokom izbegličke krize.

Zajednički zaključak tokom otvorene rasprave je bio da je evropski identitet i dalje pojam koji nije dovoljno jasan ljudima i da se zbog toga ne positovećuju sa Evropom već sa nacionalnim državama u kojima žive dok je solidarnost kao takva pogrešno shvaćena u zemljama istočne Evrope gde se očekuje da bogatije zemlje konstantno pomažu slabije ekonomije, dok je solidarnost u zemljama zapadne Evrope isključena kao inherentna vrednost jer se pokazalo da u slučajevima krize i zapadne zemlje koje su duže u Uniji ipak više paze na svoje nacionalno glasačko telo nego na evropske vrednosti prilikom donošenja odluke i posebno vođenja spoljne politike.

Drugi dan konferencije bio je posvećen samo pitanjima građanskog obrazovanja i migracija. Panel o građanskom vaspitanju vodila je Karolina Hornštaj-Tomić  sa Milanom Hrubešom sa Masarik univerziteta.  Veliki deo ovog panela fokusirao se na pitanja da li su potrebni novi pristupi. Gotovo jednoglasni zaključak jeste da je građansko vaspitanje u zemljama EU kako u novim tako i u starim članicama suočava sa mnogim poteškoćama, najpre nerazumevanja od izvršne vlasti , a zatim i distanciranja od načna predavanja koja deci mogu da budu zanimljiva dok je stav predavača da teme i dalje ne idu dovoljno brzo kako bi pratile tehnološki razvoj.

Kao zaključak konferencije, svi učesnici su radili zajednički na Planiranju potencijalnih scenarija u budućnosti nakon izlaska Britanije iz EU.

Više o mreži ovde