Ministarstvo kulture Republike Srbije da što pre objavi rezultate do sad raspisanih konkursa


Beograd, 5. 3. 2024. godine

Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO podržava apel Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS) i zahteva od Ministarstva kulture Republike Srbije da što pre objavi rezultate do sad raspisanih konkursa, kako bi se umanjla šteta koja je već učinjena za ovu kalendarsku godinu.

Podsećamo, rezultati konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije kasne za čak tri raspisana konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u 2024. godini, uprkos višegodišnjim brojnim apelima i ukazivanjima kulturnih radnika i radnica (i stručnjaka i stručnjakinja u kulturi) na štetne posledice takve prakse.

Prema propozicijama konkursa, rok za objavu rezultata je najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava za konkurse koji se odnose na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, iz oblasti umetničke igre i Gradovi u fokusu 2024. je istekao 26.12.2023. godine.
Ovakva dinamika raspisivanja konkursa i donošenja odluka o podržanim projektima onemogućava adekvatno planiranje i organizaciju kulturnih i umetničkih aktivnosti u tekućoj godini, tj. ostavlja premalo vremena za planiranje, organizaciju i realizaciju projekata i programa. To posledično neminovno utiče na uslove rada u kulturi, kvalitet projekata i načine distribucije umetničkih programa, a radnike i radnice u kulturi stavlja u poziciju životne i profesionalne neizvesnosti i nesigurnosti.

Koalicija OKO podseća na to da je ovakva praksa prisutna i kada je reč o finansiranju programa i projekata udruženja i u drugim oblastima (npr. u 2023. sa zakašnjenem su objavljeni i konkursi Ministarstva turizma i omladine) i poziva nadležna ministarstva da poštuju propisanje rokove kada je reč o raspisivanju konkursa i donošenju odluka o izboru podržanih programa udruženja.