Ministarstvo za brigu o porodici na sporan način dodelilo 450 miliona dinara

Beograd, 24. novembar 2021. godine

Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO traži od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da preispita odluke donete na konkursima realizovanim tokom 2021. godine zbog niza nepravilnosti.

 

Kako je pokazalo istraživanje BIRN-a, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, tokom 2021. godine, na četiri konkursa podelilo je ukupno 658 miliona dinara. Od 107 organizacija kojima je dodeljen novac, 18 nepoznatih organizacija je dobilo 450 miliona dinara, oko 70 posto ukupnog novca, za projekte o kojima ne postoji nikakav trag u javnom domenu. Ostalih 89 organizacija dobilo je oko 200 miliona.

Reč je o istih 18 organizacija kojima je novac bio odobren i na spornom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2014. godine, na čijem čelu je tada bio Aleksandar Vulin, koji je poništen zbog zloupotreba nakon reakcije organizacija civilnog društva.

Zbog navedenih razloga, zahtevamo od Ministarstva za brigu o porodici da preispita sve odluke o dodeli sredstava na ovim konkursima i javnosti učini dostupnim kriterijume koje je koristilo prilikom vrednovanja podnetih projekata, kao i izveštaje o sprovedenim projektima koje su podnele organizacije kojima su sredstva dodeljena.

Ukoliko Ministarstvo u najkraćem roku ne učini javnim ove informacije i ne preduzme korake da utvrdi ko je odgovoran za ovu zloupotrebu novca poreskih obveznika, od nadležnih pravosudnih organa ćemo tražiti preispitivanje krivične odgovornosti nadležnih osoba u Ministarstvu a od Vlade Republike Srbije da preispita odgovornost ministra za brigu o porodici i demografiju Ratka Dmitrovića za sprovođenje konkursa mimo Uredbe Vlade o finansiranju programa od javnog interesa, kao i za nedostavljanje informacija koje bi inače morale da budu dostupne javnosti.

Odlučujući pokazatelj demokratske snage pravnog sistema jeste osiguravanje podrške i zaštite pojedinaca i grupa koje se nalaze u situaciji ekonomske i društvene marginalizacije. Zato posebno zabravinjava što je reč o konkursima iz domena socijalne politike, sprečavanja depopulacije sela, osnaživanja ekonomske moći mladih i sprečavanja porodičnog nasilja. Udruženja koja unazad 30 godina pružaju podršku ugroženima u ovim sektorima, nisu upoznata sa organizacijama za koje je ove Ministarstvo izdvojilo najviše sredstava, niti su projekti na koje je potrošeno 450 miliona dinara ostavili bilo kakve stvarne efekte na položaj onih kojima je ovaj novac bio namenjen.

Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO sprovešće detaljnu analizu konkursa i o njenim rezultatima obavestiti javnost.