MladGrad će biti sinergija rada lokalnih samouprava, aktivizma i potreba mladih

mladgrad logoBeograd, 13.avgust 2015 – Građanske Inicijative su danas predstavile novi koncept priznanja MladGrad. Proteklih pet godina, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana mladih,  priznanje se dodeljivalo u nekoliko kategorija – za ukupan doprinos položaju mladih, za dodeljen javni prostor mladima i organizacijama ili pojedinicima koji su doprineuli saradnji lokalne samouprave i mladih.

„Ove godine ne dodeljujemo nagrade, jer smo shvatili da je nakon pet godina primene jednog koncepta, potrebno rekapituliratii efekte MladGrad-a u odnosu na stvarne potrebe mladih “ – rekla  je Bojana Selaković, menadžerka za javne politike. Ona smatra da lokalne samouprave nisu bile dovoljno motivisane da uzmu učešće na konkursima, te da su se godinama uglavnom iste javljale.

Građanske inicijative će u okviru kampanje „Kaži šta ti treba“ pozvati mlade da iznesu svoje ideje tokom naredna dva meseca o tome šta grad koji će se zvati MladGrad treba da ima. Na osnovu toga biće definisani novi kriterijumi. „To je jedan od razloga zbog koga se menja koncept, ali i kriterijumi za dodelu nagrada, koji će između ostalih obuhvatiti i aktivnsti civilnog društva usmerene na mlade.“-  naglasila je Selaković.

Pomoćnik ministra omladine i sporta Snežana Klašnja rekla je da je Ministarstvo od početka partner Građanskim inicijativama u kreiranju nagrade MladGrad jer je smatralo da će ona doprineti poboljšanju života mladih na lokalnom nivou, kao i da će sigurno učestvovati u izradi novog koncepta nagrade.

Nakon prezentacije, prisutni su imali prilike da diskutuju o izrečenom, kao i da iznesu prve ideje za kampanju „Kaži šta ti treba“ koje će biti inkorporirane u novu strategiju MladGrad-a.

IMG_f5hsc6