Mladi sa Kosova u poseti Beogradu: Povezivanjem i saradnjom protiv podela

Beograd, 25. jun 2022.


Grupa mladih sa Kosova bila je u studijskoj poseti Beogradu od 20. do 24. juna, u okviru programa čiji je cilj
vršnjačka interakcija između mladih ljudi sa Kosova i iz Srbije, kako bi se obogatila regionalna perspektiva, podstakla saradnja i prevazišle dosadašnje podele.

Za mlade sa Kosova prvog dana organizovan je i sastanak dobrodošlice u Prostoru “Miljenko Dereta”, gde su im se obratili Petrit Augustini iz PEN-a, Ijan Bankroft iz Peaceful Change initiative, Vilijam Hopkinskon iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Hes Lesli iz PIN-a, kao i Tuba Avdiji i Ksenija Nikić ispred Građanskih incijativa. Tom prilikom, govornici su mladima poručil da je ključno to što su došli u posetu Beogradu kako bi sreli, razgovarali i razumeli jedni druge i ohrabrili ih da nastave da aktivno rade na produbljivanju kontakata i saradnje mladih sa Kosova i iz Srbije.

Tokom četiri dana u Beogradu, mladi sa Kosova su se družili i razmenjivali iskustva sa aktivistima i aktivistkinjama iz KOMSa i Inicijative mladih za ljudska prava. Takođe, na sastanku koji je održan 21. juna u Kući ljudskih prava, imali su prilike da sa mladima iz Srbije razgovaraju o iskustvima saradnje, preprekama, dobrim primerima aktivnog građanstva i omladinskog aktivizma, kao i da zajedno dođu do ideja na koji način poboljšati saradnju među mladima sa Kosova i iz Srbije.

Pored toga, posetili su takođe Avalu, Muzej Nikole Tesle i Muzej Jugoslavije, kao i učestvovali u turi kroz “Podzemni Beograd”.

S obzirom da je skoro svima ovo bila prva poseta Beogradu, bilo je i mnogo pozitivnih utisaka među mladima. Bila je primetna njihova želja za istraživanjem grada, ali i otvorenost ka druženju sa vršnjacima iz Srbije, sa kojima su druženje nastavljali i nakon aktivnosti koje su bile deo agende studijske posete. Takođe, posebno su istakli važnost dobrih primera saradnje i omladinskog aktivizma o kojima su imali priliku da čuju tokom poseta različitim organizacijama.

Zaključak ove studijske posete je jasan: upravo mladi ljudi su ti koji mogu, žele i treba da sarađuju i tu saradnju produbljuju u vremenima koja su pred nama.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.