Mladi u Bujanovcu na korak bliže zaposlenju

 

YB IT header

 

 

Bujanovac, 30. jun 2016. godine –  Građanske incijative su danas u Bujanovcu javno predstavile novi omladinski projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“ koji se ove godine finansira od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a podržava se od YouthBuild Inernational i kancelarije za mlade u Bujanovcu.

 Na skupu  su učestvovali mladi, predstavnici javnog sektora, lokalnih samouprava, lokalnog biznis sektora, lokalnih medija i organizacije civilnog društva, kao i ostali relevantni akteri čije su aktivnosti usmerene ka mladima.

 
IMG_3240Nermine Aliji Ademi i Fismir Jahiu iz  Građanakih incijativa poštujući zvanične jezike u opštini Bujanovac,  predstavili su cilj projekta, aktivnosti, donatora. Aliji je istakla da je cilj projekta pored pospešivanja zapošljivosti i zaposlenosti, da podstiče mlade da aktivno i proaktivno deluju u zajednici. Nama je važno da stečena znanja I veština mladi koriste tako što će pružati podršku razvoju poslovanja preduzeća u svoju zajdnicii, pa ovom prilikom pozivam biznis sektor da se uključi od početka i da aktvno učestvuje tokom celog procesa zaključilja Aliji. Jahiu je istakao da uspostavljanje Biznis info centra biće jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta, info centar će služiti kao edukativan centar za mlade na teme razvoja poslovnih znanja i veština i model  međusektorske saradnje i podrške razvoju lokalnog biznisa. Obuke će držati obučeni predavači sa dugogodišnjom iskustvom, a prednost je što će se dizajn obuka kreirati uz prethodnu analizu potreba i stečeni nivo znanja učesnika/ca, obezbedićemo praksu u saradnji sa biznis sektor i stalnu podršku posle završetka programa zaključio Jahiu i pozvao mlade da se prijave a privatne kompanije da aktivno podrže mlade.

IMG_3243Danijela Stojiljković alumni učesnica omladinskog programa istakla je da program nudi nezaboravno iskustvu, kombinovan je tako da pored što pruža potrebna znanja I veština za tržište rada, podstiče aktivizam mladih, posle program stvarno sam bila aktivna, učestvovala u razne programe obuke, uključujem se u procesu donošenja odluka kad nam še ukaže prilika, aktivno sam sprovodila nekoliko omladinski projekata i incijativa, program je pomogao mlade da se pokrene, pozvala bi mlade da se uključe u program jer je ova prilika koja ne sme da se prepusti.

 Predstavnici biznis sektora, organizacija civilnog društva, javnih institucija, poželeli su nam puno uspeh u sprovođenju projekta, obećali da će da nas podrže i dali su nam veoma korisne predloge za nastavak rada na novom omaldinskom projektom.

Cilj projekta je pospešivanje zapošljivosti i zaposlenosti mladih iz nerazvijenih regiona Južne i Jugozapadne Srbije, kroz izgradnju kapaciteta i uspostavljanje mehanizma za kontinuiranu podršku u razvoju poslovnih veština i povećanju konkurentnosti mladih na tržištu rada.

Direktnu ciljnu grupu projekta činiće grupa od 30 dugoročno nezaposlenih mladih iz opština Bujanovac, Preševo, Vranje, Sjenica, Tutin i grada Novog Pazara, između 18 – 30 godina za završenom srednjom školom ili visokim obrazovanjem, stečenim prvenstveno iz oblasti društvenih nauka.

Konkurs za polaznike biće otvoren sledeće nedelje i trajaće do kraja jula.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе” a финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.