MOGUĆE POGORŠANJE PRAVNOG OKVIRA ZA RAD UDRUŽENJA GRAĐANA, FONDACIJA I ZADUŽBINA

 

header srbTRAG fondacija

Beograd, 22. jun 2016. godine – TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa i Trag fondacija organizovali su danas sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije.

Predstavnici/ce OCD upoznati su sa nacrtom Građanskog zakonika koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

 

062316-gradjanske-01-Ovom prilikom predstavljena je analiza i predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika, koje koje se odnose na udruženja i fondacije, koje je za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa uradio prof. dr Dragan Golubović. Takođe, pozvane su i druge organizacije civilnog društva da se uključe u javnu raspravi u oblastima relevantnim za njihovo delovanje.
Bojana Selaković, menadžerka programa Građanskih inicijativa, osvrnula se na predloge koji se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, obavljanje privredne delatnosti. Ona je izjavila sledeće: „Ponuđena rešenja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki  i  bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanje organizacija civilnog društva.“

062316-gradjanske-05-

Predloge za izmenu odredbi koje se odnose na definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, kao i komentare na predložene izmene predstavio je Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije. On je takođe naglasio da: „nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija i da se nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.“

Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom izjavio je da će Kancelarija, u okviru svog mandata, inicirati sastanke sa  predstavnicima Ministarstva pravde I Ministarstva za državnu upravu kako bi im predočili komentare I predloge OCD.

062316-gradjanske-03-

Naredni sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije biće realizovan u sredu 29. juna 2016. godine u press sali hotela Putnik u Novom Sadu (Ilije Ognjanovića 24), sa početkom u 11.30 časova.

 

Ovim događajem je započelo prikupljanje podrške organizacija civilnog društva kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta zakonika i predloge za izmenu istih uputili Ministarstvu pravde, nadležnom za prikupljanje komentara u toku javne rasprave koja traje do 01. jula 2016. godine. Detalji o načinu dostavljanja podrške, nalaze se na veb stranicama                                                                                             www.gradjanske.org i www.tragfondacija.org

 

 

 

 

 


TACO RC footer SRB novi