Način obračuna poreza na imovinu ugrožava delatnost poljoprivrednika

Okrugli sto “Porez na imovinu iz ugla građana” održan danas u Sremskoj Mitrovici, peti je po redu okrugli sto koji se organizuje u okviru projekta ” Reforma poreza na imovinu” u saradnji Švajcarske razvojne agencije i Vlade Republike Srbije, koji sprovodi IMG uz logističku podršku Građanskih inicijativa. Prethodni događaji održani su u Užicu, Kragujevcu, Paraćinu i Nišu.

Građani, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih poreskih uprav i lokalnih samo-uprava diskutovali su o problemima sa kojima se suočavaju u prilikom plaćanja poreza na imovinu. Jedna od primedbi koje su se čule na svim održanim okruglim stolovima odnosi se na nedoslednost lokalnih poreskih administracija u postupcima naplate. Takođe, građani smatraju da bi, ukoliko bi bili uključeni u proces odlučivanja o raspodeli prikupljenih sredstava, bili i motovisaniji da porez plaćaju redovnije, imajući u vidu da je porez na imovinu izvorni prihod lokalnih samouprava i u potpunosti im je na raspolaganju . Primeri takve prakse već postoje i funkcionišu u Paraćinu i Šapcu. U ovom procesu važno je da se ne izneveri poverenje građana, već da se njihovim predlozi o trošenju budžetskog novca uzmu u obzir.

Među učesnicima današnjeg okruglog stola u Sremskoj Mitrovici bili su i predstavnici udruženja „Futoški kupus“ koji su izneli svoje probleme. Ovo udruženje okuplja poljoprivrednike koji se bave uzgojem autohtone vrste kupusa. Nedavno je Grad Novi Sad promeneio namenu zemljišta na kojem su njihove njive, u građevinsko zemljište. Sada cena poreza na imovinu koju plaćaju višestruko premašuje visinu prihoda koji ostvaruju uzgojem povrća. Sa ovim problemom suočavali su se i građani u Užicu, Nišu, Kragujevcu i Paraćinu.

Pojedini izazovi u procesu naplate poreza na imovinu posledica su loših zakonskih rešenja čega su svesni i zaposleni u lokalnim poreskim administracijama, ali su im u tom smislu „vezane ruke“. Ono što posebno muči građane je kašnjenje poreskih rešenja. Dešava se da čak i kada plate svoje obaveze u istom iznosu kao i predhodne godine, ipak moraju da plate raziliku u ceni sa kamatom.

Okrugli stolovi organizovani su u svrhu konsultacija i prikupljanja informacija od poreskih obveznika – građana, civilnog i biznis sektora, a u cilju formulisanja daljih predloga za unapređenje zakonodavnog okvira koji uređuje porez na imovinu. Takođe, ovimim okruglim stolovima, organizatori su posebno želelio da istaknu značaj jačanja odgovornosti lokalnih vlasti (pružalaca usluga) prema građanima (poreskim obveznicima) kroz njihovo ohrabrivanje da poboljšaju dijalog sa građanima i podstaknu učešće građana u procesima donošenja odluka o korišćenju prihoda prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.