Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ugrožava širok korpus ljudskih prava

Beograd, 17. septembar 2021. godine 

Saopštenje

Novi Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ukoliko bude usvojen u trenutnoj formi urušiće dostignuti nivo ljudskih prava između ostalog pravo na slobodu govora i pravo na privatnost.

Predloženim članovima 44, 156 – 158 Nacrta Zakona kojim se uređuju sistemi za obradu podataka, kao i nadzor i snimanje na javnim mestima ugrožava se pravo na privatnost građana i uvodi se totalni nadzor bez ikakve kontrole suda i potpuno suprotno standardima GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ove odrede mogu pogubno uticati i na ugrožavanje tajnosti novinarskih izvora što razvija efekat autocenzure i onemogućava rad novinara, pre svega onih koji istražuju i izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu. Podsećamo da su ove odredbe u suprotnosti sa ciljevima u Medijskoj strategiji koja je predvidela pojačavanje zaštite novinarskih izvora, što ovakvim predlozima može odvesti samo u suprotnom smeru.

Takođe, ograničenjima koja su predviđena članovima 25, 58 i 59, kao i kaznene odredbe u članu 355 kojima se predviđaju visoke kazne i za fizička lica, kako za upotrebu pojma policija tako i za otkrivanje identiteta ovlašćenog lica ugrožavaju redovan rad novinara, izveštavanje u interesu javnosti, i dovode do apsurdne situacije budući da se za upotrebu pojma „policija“ mora tražiti dozvola resornog ministra. Otkrivanje identiteta policajca, koji po svemu sudeći više neće nositi oznake sa svojim prezimenima već će oznake biti kombinacija slova i brojeva, takođe će biti kažnjivo, iako se radi o službenom licu čiji rad mora da bude pod lupom javnosti.

Rad na ovom Nacrtu Zakona protekao je prilično netransparentno i zainteresovane strane uprkos programu javnih rasprava koji je objavljen na sajtu MUP -a, nisu bile obaveštene o istom. Pozivamo sve zainteresovane pojednice i organizacije da se uključe u javnu raspravu da zajedno pokušamo da odbranimo naša prava. Amandmane na predloženi Nacrt zainteresovane strane mogu poslati na imejl javna.rasprava@mup.gov.rs najkasnije do 18. septembra 2021. godine.

Potpisnici:

 1. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 2. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 3. Fondacija Slavko Ćuruvija
 4. Partneri Srbija
 5. Asocijacija onlajn medija
 6. A11 inicijativa
 7. Transparetnost Srbija
 8. Evropski pokret u Srbiji
 9. Inicijativa mladih za ljudska prava
 10. Beogradski centar za ljudska prava
 11. Autonomni ženski centar
 12. AS Centar
 13. Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres
 14. Nepušački edukativni centar – RP
 15. Zapadnobalkanski institut – Western Balkans Institute
 16. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 17. TV Forum
 18. Centar za ženske studije
 19. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
 20. Asocijacija medija
 21. CRTA
 22. Odbor za ljudska prava Niš
 23. Alternativni dom
 24. NGO Libero
 25. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 26. Građanske inicijative
 27. BIRODI