Najava: GRANTOVI ZA URGENTNU PODRŠKU ZA MONITORING RADA INSTITUCIJA, ZAGOVARANJE I INFORMISANJE GRAĐANA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19

Beograd, 03. decembar 2020. godine

U okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT uskoro se raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

 

Proglašenje pandemije i mere koje je Vlada Srbije primenjivala u borbi protiv koronavirusa uticale su na poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana Srbije. U periodu od proglašenja pandemije, naročito u vreme vanrednog stanja proglašenog od strane Vlade Srbije, građanima Srbije su ograničena prava na slobodno kretanje i okupljanje. Ograničenja ovih prava, iako je ostalo upitno da li je bilo primereno trenutnoj situaciji, bila su propisana od strane relevantnih institucija. S druge strane, monitoring organizacija građanskog društva ukazao je na veoma primetno ugrožavanje prava na izražavanje i informisanje, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu građana, kao i radnih prava.

U vreme vanrednog stanja, organizacije građanskog društva su dale značajan doprinos informisanju građana, povećanju transparentnosti institucija i prevazilaženju posledica ove krize. Prema rezultatima monitoringa koje su sprovele Građanske inicijative, organizacije su se bavile 1) humanitarnom pomoći i uslugama socijalne zaštite, 2) monitoringom rada institucija i zagovaranjem za poštovanje prava građana i 3) omogućavanjem većeg pristupa informacijama od javnog značaja i informisanjem građana. 

Poziv za urgentnu podršku biće namenjen podršci u druge dve navedene oblasti rada organizacija civilnog društva. Takođe, Poziv će biti komplementaran ostalim grantovima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koja je u prethodnom periodu odvojila značajna sredstva za dodelu humanitarne pomoći i usluge socijalne zaštite građana u vreme pandemije Covid-19 u Srbiji. 

Cilj poziva: Organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. 

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Osnovne informacije za urgentnu podršku:

 

 • Oblast podrške: Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19
 • Vrednost grant šeme: 22.000.000,00 RSD
 • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD), mediji i neformalne grupe koje su do sada imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: 15
 • Trajanje grantova: između 6 i 12 meseci
 • Minimalni i maksimalni iznos grantova: 500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Projekti koji imaju komponentu zagovaračkih aktivnosti imaće prednost u odnosu na druge projekte. 

Okviran spisak aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ovaj Poziv obuhvata:

 

 •     Praćenje rada institucija na nacionalnom ili lokalnom nivou;
 •       Istraživačke aktivnosti usmerene na kreiranju aktivnosti ili predloga politika zasnovanih na prikupljenim informacijama;
 •       Zagovaračke aktivnosti za promenu politika ili praksi institucija u cilju unapređenja poštovanja ljudskih prava;
 •       Sazivanje/učešće u diskusijama sa institucijama u cilju poboljšanja transparentnosti i jačanja institucija ili implementacije postojećih politika/praksi;
 •       Prikupljanje i distribucija informacija od javnog značaja za građane, u oblasti zdravlja, prevencije i mogućnosti lečenja u lokalnim sredinama;
 •       Informativne i obrazovne aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja lažnih vesti u vezi sa pandemijom;
 •       Urgentno zastupanje koje se odnosi na pristup pravdi;
 •       Inovativni pristupi mobilisanju javne podrške kroz javni nastup, organizaciju online događaja i inovativno korišćenje medija;
 •       Monitoring obrazovnog sistema u uslovima pandemije.

Lista je indikativna i moguće je predložiti i druge vrste aktivnosti u skladu sa ciljevima poziva. 

Predlozi projekata će se podnositi preko online platforme ACT projekta.

Poziv sa Smernicama za podnošenje predloga projekata koje će sadržati detaljne informacija o pozivu, uslovima i rokovima za apliciranje će biti objavljen uskoro!

Do tada imate priliku da razvijete ideje koje ćete kroz projektnu prijavu konkretizovati. Ohrabrujemo vas do što pre počnete!

Za više informacija o ovom pozivu, pratite naš sajt i sajt ACT projekta