NAJAVA: Ima li javnog interesa u javnim konkursima – i zašto ne?

BIRN i Građanske inicijative pozivaju vas na događaj na kojem ćemo predstaviti rezultate godišnjeg monitoringa sprovođenja javnih konkursa u oblasti medija, civilnog društva, kulture i omladine kao i trendove u potrošnji više od 22 milijarde dinara u periodu od 2019. do 2022. godine.

Ima li javnog interesa u javnim konkursima – i zašto ne?

 

Događaj će biti organizovan 23. marta od 11 sati, u prostoru “Miljenko Dereta” (Dobračina 55, Beograd).

Pored pregleda ukupne potrošnje, raspodele novca po sektorima, najvećih dobitnika i tema za koje su izdvajana javna sredstva, predstavićemo i:
– Primere najvećih zloupotreba, nenamenskog trošenja novca i kršenja zakona.

– Pristup podacima i kako su institucije reagovale na zahteve za otvorenim podacima.

Osim toga, na događaju će biti predstavljene glavne aktivnosti koalicije OKO javnih konkursa i dosadašnji rezultati u otkrivanju GONGO organizacija i slučajeva zloupotreba javnih konkursa, najvažnijeg  mehanizma za budžetsko finansiranje rada civilnog sektora i medija.

Tematski fokus će biti na javnim politikama i konkursima namenjenim za podršku ženskim pravima, i problemima u podeli novca kroz mehanizam oportuniteta u kom sistematski izostaju projekti usmereni ka ženama koje su žrtve krivičnih dela.

Molimo vas da svoje učešće potvrdite slanjem mejla na ivanat@gradjanske.org.

 

 

 

Ovaj događaj je finansiran uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. a organizuje se u okviru projekta “Javno o javnim konkursima”. Stavovi izrečeni na događaju su isključivo odgovornost BIRN Srbije i Građanskih inicijativa i ne odražavaju nužno stavove Britanske ambasade u Beogradu.