Najbolji nastavnici da zadrže posao

GI logo prez31.avgust, 2015. Beograd – Građanske inicijative pozivaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da ne ugrožava dodatno kvalitet nastave otpuštanjem najboljih nastavnika. Predstavljena svrha racionalizacije po kojoj se prednost pri zadržavanju posla daje zaposlenima koji imaju veću normu, bez obzira na kvalitet rada, u suprotnosti je sa principom osiguravanja boljeg kvaliteta nastave.

Država mora prestati sa praksom korišćenja školskog sistema za potrebe održavanja socijalnog mira i raditi na unapređenju kvaliteta nastavnog kadra. Mora se osigurati da nastavnici koji su svojim radom najviše doprineli razvoju i znanju učenika ne samo nastave da predaju, već budu i adekvatno podsticani za dalji rad.

Posebnu zabrinutost izražavamo zbog toga što su na ovaj način naročito ugroženi nastavnici građanskog vaspitanja. Predloženi način realizacije samo uvećava već postojeći problem po kome se nastavnicima koji nemaju dovoljno časova (punu normu) dodeljuje da predaju Građansko vaspitanje, a za to nemaju kvalifikacije predviđene postojećom regulativom ili nikad do sada nisu predavali Građansko vaspitanje.

Sa druge strane, nastavnici predmeta građansko vaspitanje, po sistemu koji je uspostavljen, najčešće nemaju punu normu i biće prvi na spisku za otpuštanje, što će neminovno ugroziti kvalitet nastave ovog predmeta. Na spisku tehnoloških viškova, objavljenom  na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nalazi  se 409 nastavnika u srednjim i 586 nastavnika predmeta Građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Više od petine ukupnog broja nastavnika koji su tehnološki višak su nastavnici građanskog vaspitanja.

Građanske inicijative apeluju na Ministarstvo da racionalizaciju u obrazovnom sistemu vrši na osnovu evaluacije rada nastavnika, kao i da osmisli poseban program za racionalizaciju u okviru predmeta Građansko vaspitanje.