NAPOR – Poziv za trenera/kinju

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada ima posebnu čast da u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje pilot program “UKLJUČIVANJE UŽIVO” – integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa.

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

Ovim povodom raspisujemo konkurs za trenera/kinju za obuku za unapređenje veština omladinskih radnikaza rad i dosezanje marginalizovanih mladih.

Više informacija o programu, osnovnim zadacima i potrebnim kvalifikacijama trenera, načinu selekcije, visini honorara i vremenskom okviru aktivnosti možete pronaći u tekstu konkursa.

Molimo sve zainteresovne kandidate/kinje da ispune prijavni formular u prilogu i pošalju zajedno sa preporukom organizacije na nemanja.obradovic@napor.net, sa naznakom „Prijava na poziv za trenera/kinju“ najkasnije do 10. jula 2017. do 23.59 časova.

Nepotpune i zakasnele aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete mi se obratiti na mejl nemanja.obradovic@napor.net ili na broj telefona 069/1992316.