NASTAVLJENA PRAKSA NETRANSPARENTNE DODELE SREDSTAVA “FANTOMSKIM” UDRUŽENJIMA: umesto porodično-pravnoj zaštiti, sredstva namenjena onima koji odlikuju bivše ministre i pozivaju na političke skupove!


Beograd, 7. mart 2024. godine

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja sa praksom netransparentne dodele sredstava udruženjima koja ne deluju u relevantnim oblastima, niti o rezultatima njihovog rada postoji ikakav trag.

Ovo ministarstvo je 23. januara 2024. godine objavilo četiri javna poziva za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite, a u cilju sprovođenja Programa korišćenja dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške porodici i deci, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije, koordinacije i sprovođenja populacione politike i podrške udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece u 2024. godini. Planirano je da se za ovu namenu potroši 215 miliona dinara.

Ministarstvo je 5. marta 2024. godine objavilo liste pristiglih predloga projekata i liste vrednovanja i rangiranja projekata predloženih za donošenje odluke o finansiranju, po pomenutim javnim pozivima. Od ukupno 251 pristiglih predloga, na listama vrednovanja i rangiranja projekata predloženih za donošenje odluke o finansiranju, našlo se njih 91. Među njima su se našla udruženja koja deluju u oblastima koja nisu bila predmet poziva, pa su se na listama našla udruženja koja deluju u oblasti “uručivanja posebnih zahvalnica od strane države Srbije svakom detetu koje je dostojno reprezentovalo genetsku i nacionalnu darovitost”, televizijskog marketinga, informisanja medija, istraživačkog novinarstva, promocije, primene i razvoja interneta, propagiranja rok kulture, zaštite prava i interesa rok izvođača, turizma i bezbednosti saobraćaja, odbrane, bezbednosti, sajber bezbednosti, kreativne ekonomije, evrointegracija, poljoprivrede, energetike i mnogih drugih oblasti.

Analizom uslova poziva i uvidom u podatke iz registra Agencije za privredne registre koji se odnose na rangirana udruženja, uočeno je da značajan broj njih ne ispunjava prvi formalni uslov za podršku – da su statutom predvideli da se ciljevi zbog kojih su osnovani ostvaruju u oblasti navedenim u pozivu. To predstavlja eksplicitno kršenje odredaba konkursa, budući da su u skladu sa članom 6. Uredbe o finansiranju udruženja, nadležni organi u obavezi da uvidom u podatke Agencije za privredne registre utvrde da li se prema statutarnim odredbama ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Nadalje, u sklopu lista nije objavljen broj bodova koji su dobili pojedinačni projekti, predloženi iznos za finansiranje, kao ni to koje formalne ili druge kriterijume nisu ispunila udruženja čiji projekti nisu predloženi za finansiranje.

Imajući u vidu sve gore pomenuto, kao i da objavljeni spisak predstavlja tek preliminarnu listu podržanih projekata, Koalicija OKO zahteva od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da preispita listu projekata predloženih za finansiranje na ovim konkursima, kao i da u cilju transparentne i fer prakse raspodele budžetskog novca objavi broj bodova koji su dobili pojedinačni projekti, i razloge zbog kojih određeni projekti nisu predloženi za finansiranje.

Uvereni smo da ova ponovljena praksa može biti posledica izostanka reakcije nadležnih organa na do sad uočena identična postupanja ne samo ovog, već i drugih ministarstava. Podsećamo, protiv bivšeg ministra Radomira Dmitrovića i drugih NN lica zaposlenih u istom Ministarstvu – članova konkursne Komisije za ocenjivanje, rangiranje i odabir predloženih programa za sprovođenje Javnih konkursa iz 2022. godine, Građanske inicijative podnele su krivičnu prijavu zbog toga što su propustili dužnost vršenja nadzora prilikom sprovođenja navedenih konkursa tokom 2022. godine i time očigledno nesavesno postupili u vršenju službe, iako su bili dužni i mogli biti svesni da usled toga može nastupiti imovinska šteta po budžet Republike Srbije, pa je takva šteta i nastupila, i to u iznosu koji prelazi milion i po dinara, čime su izvršili krivično delo “Zloupotreba službenog položaja” iz čl. 359. st. 3 Krivičnog zakonika RS.

Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO


Koaliciju Otvoreno o konkursima – OKO čine:
Asocijacija Duga, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), BIRN Srbija, Bečejsko udruženje mladih – BUM, Centar za evropske politike (CEP), Centar Živeti uspravno, FemPlatz, Forum civilne akcije – FORCA, Građanske inicijative, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Res Publika, Tim 42,Transparentnost Srbija.