NEISTINITE INFORMACIJE O STAVOVIMA SREDNJOŠKOLACA PREMA EU U INFORMERU

Beograd,10. maj 2019. godine – 

U okviru istraživanja Građanskih inicijativa o efektima nastave Građanskog vaspitanja analizirani su, između ostalih, i stavovi učenika koji se tiču njihovog odnosa prema Evropskoj uniji. Informer je u  štampanom izdanju od 10. maja objavio tekst u kome se poziva na pomenuto istraživanje, pri čemu su izneseni pogrešno interpretiranii ili potpuno izmišljeni podaci.

Informer navodi da, prema istraživanju Građanskih inicijativa, 90% maturanata smatra da Srbija ne treba da uđe u EU što je netačno. Ovaj zaključak, Informer je izvukao na osnovu jednog od rezultata istraživanja koji kaže da 11% ispitanih učenika smatra da je ulazak Srbije u EU vrlo važan. Tačno pitanje na koje su učenici odgovarali u okviru ovog istraživanja glasi: Koliko je po tvom mišljenju za Srbiju važno da postane članica Evropske unije, pri čemu je trebalo na skali od nimalo do mnogo da izraze svoje mišljenje. Odgovori učenika na ovo pitanje su sledeći:

Vrlo mnogo – 11%

Mnogo- 15%

Osrednje – 35%

Malo – 14%

Nimalo – 25%

Svi napred navedeni podaci, koji se odnose na pitanje o odnosu prema EU dostupni su u Glavnim nalazima Evaluacije efekata predmeta građansko vaspitanje – 10 godina posle, koji su objavljeni na sajtu Građanskih inicijativa.

Kao što se može zaključiti, odgovori koje smo dobili ne ukazuju da je 90% maturanata protiv ulaska Srbije u EU, kao što je naveo Informer. Rezultati istraživanja zapravo ukazuju na to da većina učenika ne smatra da je ulazak Srbije u EU preterano važan, dok Informer to interpretira kao protivljenje ulasku Srbije u EU.

Informer dalje navodi kako đaci vide napore države da ih zadrži u zemlji, kao i stalan rast plata, životnog standarda i konstantno otvaranje novih radnih mesta – ovaj deo teksta je problematičan jer deluje kao da je to stav učenika koji su učestvovali u istraživanju što je netačno. Ispitani učenici nisu imali ovakve komentare i tih informacija u istraživanju Građanskih inicijativa nema.

Informacija da četvrtina učenika smatra da za Srbiju nimalo nije važno da postane članica EU je tačna, ali Informer dodaje netačan podatak da učenici veruju da to građanima neće doneti bolji život. Ova informacija je izmišljena i ne nalazi se u istraživanju.

Građanske inicijative izražavaju nezadovoljstvo zbog ovakvog izvrtanja činjenica i manipulisanja podacima istraživanja od strane Informera, koje očigledno ima za cilj podsticanje negativnog odnosa javnosti prema EU.

Informer i drugi provladini mediji inače plasiraju svoje stavove putem lažnih nevladinih organizacija i izjava kvazi nezavisnih analitičara. Ovo je prvi eklatantan primer porasta bezobzirnosti Informera i njihovih naredbodavaca koji proruske i stavove ekstremnih desničara pripisuju deci. Posle Dana Evrope, kada je naša Vlada iskazala privrženost EU i njenim vrednostima, ovaj tekst je napravljen kao kontrateža tim izjavama, koji na domaćoj sceni treba da zadovolji desničare.