Nema održivog razvoja bez poštovanja ljudskih prava

8. jul 2019. – Nema održivog razvoja bez poštovanja ljudskih prava

 • Civilno društvo celog sveta poziva vlade da stave ljudska prava u središte razvoja
 • Države ne uspevaju da uspostave vezu između održivog razvoja i zakonodavstva koje ograničava civilno društvo
 • Vlade moraju da redefinišu odnose sa civilnim društvom i uključe ga kao partnera u sprovođenje ciljeva održivog razvoja.

Civilno društvo širom sveta daje značajan doprinos razvoju, a ciljevi održivog razvoja ne mogu se u potpunosti ostvariti ako se nastave napadi na civilno društvo i branitelje ljudskih prava.

Ovo je glasna poruka predstavnika organizacija civilnog društva iz 25 zemalja koji su se krajem maja sastali u Johanesburgu u Južnoj Africi kako bi razgovarali o uticaju ograničenja slobode okupljanja i udruživanja na održivi razvoj.

Pred Politički forum na visokom nivou – centralne platforme Ujedinjenih nacija za praćenje i reviziju Agende za održivi razvoj do 2030. i ciljeva održivog razvoja – koji se održava od 9. do 18. jula u Njujorku, dole potpisani predstavnici civilnog društva pozivaju vlade da stave ljudska prava u središte razvoja.

Grupa se sastala u Johanesburgu u vreme kada su ograničenja građanskog prostora – prostora za delovanje civilnog društva – dosegla alarmantne razmere. Izveštaji otkrivaju da je civilno društvo pod ozbiljnim napadima u 111 zemalja, uz porast ubistava branitelja ljudskih prava koji ostvaruju svoje pravo da se okupljaju i udružuju u miru. Pitanje prekida protesta i okupljanja i prekomerna upotreba sile od strane policije i policijskih službenika predstavlja veliki problem za mnoge grupe koje podržavaju ovo saopštenje.

Istražujući odnos između slobode okupljanja i udruživanja, društveno-ekonomskog razvoja i ljudskih prava, učesnici sastanka u Johanesburgu izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog napada s kojima se suočavaju od strane državnih i nedržavnih aktera na redovnoj bazi i visokog nivoa nekažnjavanja počinitelja ovih radnji.

Grupa je primetila da, prema njihovom iskustvu, njihove vlade prave razliku između ljudskih prava i razvoja – često tretirajući aktiviste koji se bave temom ljudskih prava kao potpuno odvojene od razvojnih pitanja. Vlasti ih čak optužuju da imaju anti-razvojne tendencije.

Ova nepovezanost često znači da vlade vrše kontrolu nad ciljevima održivog razvoja, da sarađuju sa nedržavnim akterima, uključujući privatne korporacije i često isključuju stavove civilnog društva kada pokreću razvojne projekte. Dok je većina branitelja ljudskih prava na meti zbog svojih kampanja, oni koji zagovaraju prava na zemljište, zaštitu životne sredine i autohtono stanovništvo su najviše ciljani.

Ubrzo nakon sastanka u Johanesburgu, dvoje branitelja ljudskih prava – Ryan Hubilla i Nelly Bagasala iz filipinske grupe za zastupanje ljudskih prava Karapatan – brutalno su ubijeni zbog svog rada. Pre ubistava, osoblje Karapatana nadzirali su vojska i policija.

Politički forum na visokom nivou će razmotriti šest ciljeva održivog razvoja, uključujući one koji promovišu smanjenje nejednakosti unutar i među zemljama, aktivnosti na klimatskim promenama, inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i pristup pravdi za inkluzivne i odgovorne institucije. Nažalost, pitanja koja su na razmatranju su u srcu tekućih ograničenja od strane državnih i nedržavnih aktera.

Samo tokom 2019. godine, mirni protesti protiv povećanja troškova života i sve većih nejednakosti bili su nasilno potisnuti u Sudanu, Zimbabveu, Nikaragvi i Venecueli; studentski protesti u Liberiji bili su sprečeni; i demonstracije protiv pogrešnih sudskih procesa u Kamerunu bile su nasilno potisnute.

Države često gledaju usko na razvoj kada ga smatraju izgradnjom infrastrukture i eksploatacijom prirodnih resursa. Zato targetiraju one koji izražavaju zabrinutost zbog nedostatka konsultacija sa zajednicom o infrastrukturnim projektima ili o uticaju na životnu sredinu kada korporacije više brinu o profitu nego o interesu zajednice prilikom eksploatacije prirodnih resursa. Vlade takođe ne uspevaju da uspostave veze između održivog razvoja i upotrebe restriktivnih zakona kako bi se potkopao rad civilnog društva na različite nedemokratske načine.

Uoči Političkog foruma na visokom nivou, moramo naglasiti da nema razvoja bez ljudskih prava. Organizacije civilnog društva koje rade na različitim tematskim područjima daju značajan doprinos razvoju, a ciljevi održivog razvoja ne mogu se u potpunosti ostvariti ako se nastave napadi na civilno društvo i branitelje ljudskih prava. Donosioci odluka moraju shvatiti da branitelji ljudskih prava nisu nastrojeni protiv vlada, već da postoje da podrže zakone koji ne krše ljudska prava.

Sedam branitelja ljudskih prava koji rade na pitanjima od ekonomskog razvoja do razvoja zajednice, inicijativa za borbu protiv korupcije i prava žena i devojaka trenutno žive u strogim uslovima i pod brojnim restrikcijama u Zimbabveu nakon što su uhapšeni zbog učešća u radionici za izgradnju kapaciteta na Maldivima.

Slobode okupljanja i udruživanja su ključne za rad svih organizacija civilnog društva, uključujući formalna i neformalna udruženja i omogućavaju ljudima iz različitih sredina da sarađuju.

U svetlu ovih ograničenja pozivamo države da:

 • Izmene, ukinu i modifikuju restriktivne zakone i propise koji su usmereni protiv civilnog društva i sloboda udruživanja i okupljanja i osiguraju da su ti zakoni u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.
 • Zaustave praksu targetiranja branitelja ljudskih prava, aktivista i drugih predstavnika civilnog društva, prestanu da im pripisuju lažne etikete i osiguraju da se njihova prava poštuju i štite, kao što se štite i poštuju prava svakog drugog građanina.
 • Preformulišu odnose između države i civilnog društva u odnosu na implementaciju ciljeva održivog razvoja kako bi se osiguralo da se civilno društvo smatra ravnopravnim partnerom u ostvarivanju ciljeva i da se tako i tretira.
 • Osiguraju da su ljudska prava na svim nivoima u središtu svih razvojnih inicijativa i ishoda i garantuju mirna i inkluzivna društva, pristup pravdi i odgovornim institucijama i smanjenu nejednakost.

 

Organizacije potpisnice:

 • A Common Future
 • Action Foundation Common Initiative Group
 • Action pour le Developpement
 • AgriBiz Home
 • ASSAUVET/NGO
 • Action for Improvement of Food child and Mother (AFICM)
 • Alliance for Community Action
 • Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
 • AfriYAN
 • Association of citizens PLANT
 • AL-Shafaa Organisation
 • ANSA-EAP
 • Agency for Peoples Empowerment, Sierra Leone, Limited (APEM SL LTD)
 • Act Mara Diocese – Mugumu Safe House
 • Adolescents Initiatives Support Organization (AISO)
 • ADD International
 • Action Aid
 • Action for Rural Aid Empowerment
 • Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)
 • Active Women Foundation
 • Agape Aids Control Program
 • Ahadi Forum Tanzania (AFTA)
 • Arusha Non-Governmental Organisation Network (ANGONET)
 • ARUWE
 • Association for Non-Governmental Organisation Zanzibar (ANGOZA)
 • Association of Rare Blood Donor (ARBD)
 • Balkan Civil Society Development Network
 • Business and Human Rights Tanzania (BHRT)
 • Biharamulo Community FM Radio (BCFM)
 • Biharamulo NGOs Network Forum
 • Biharamulo Originating Social Economic Development Association (BOSEDA)
 • Biharamulo Social Economic Development Association (BISEDEA)
 • BINGOS FORUM
 • Civic Initiatives
 • Centre for Peace and Justice
 • Civil Society Development Foundation
 • COSADER- Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développent Rural
 • Community Centre for Integrated Development
 • Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO)
 • CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
 • Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
 • Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD-Cameroon)
 • Centre for Financial Inclusion and Sustainable Development (CenFISD)
 • Children’s Assurance Program Sierra Leone (CAP-SL)
 • Centre for Social Policy Development
 • Caricuao Propone
 • Center for Agrarian Reform and Rural Development
 • Concerned Citizens of Abra for Good Government, Inc.(CCAGG)
 • CODE-NGO
 • Centre of Youth Dialogue (CYD)
 • Civic and Legal Aid Organization (CILAO)
 • CSYM HUDUMA*the Christian Spiritual Youth Ministry
 • Collaboration for Development and Humanitarian Action Inc
 • CESOPE
 • CHIFU KIMWELI FOOTBALL CLUB
 • Child Watch
 • Children Dignity Forum
 • Christian Education and Development Organisation (CEDO)
 • Civic and Legal Aid Organisations
 • Community Development Initiatives Support Organisation (COSIDO)
 • Community Focus Tanzania
 • Community for Educators and Legal Assistance
 • Community Support Initiatives-Tanzania
 • Crisis Resolving Centre
 • C-SEMA
 • CWCA
 • Discourage Youths from Encourages Poverty
 • Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales
 • David Chanyeghea-New Age Foundation
 • Dawning Hope
 • Dignity Kwanza Community Solutions
 • Door of Hope to Women and Youth in Tanzania
 • DUNGONET (NGO’S NETWORK FOR DODOMA)
 • Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL)
 • Education and English for You
 • Empower Society, Transform Lives (ESTL)
 • Equality for Growth
 • Fundamental human Rights & Rural Development Association FHRRDA
 • Faidika Aidika Wote Pamoja (FAWOPA)
 • FAWETZ
 • FICOFAWE WOMEN EMPOWERMENT
 • FIDELIS Yunde-Youth Movement for Change
 • Free Mind Foundation
 • Fondation Lucienne SALLA
 • Global Vision
 • GEARS Initiative
 • Gidion Kaino Mandesi Dolased
 • Girls Education Support Initiatives
 • GIYEDO
 • Gospel Communication Network of Tanzania
 • Growth Dimensions Africa
 • Global youth clan Sierra Leone chapter
 • GLOBAL MEDIA FOUNDATION
 • Glow Movement, South Africa
 • Global Vision
 • HURISA
 • HuMENA for Human Rights and Sustainable Development
 • Human rights Center Memorial and OVD-Info
 • HakaConnect.org
 • HAKI CATALYST
 • HAKI ELIMU
 • HAKI MADINI
 • HAKI RASILIMALI
 • HAKI ARDHI
 • Happy Children Tanzania Organisation
 • HILDA S. DADU-PHLI
 • HIMS ARUSHA
 • Human Rights National Association of Educators for World Peace
 • Humanity Aid for Development Organisation
 • HURUMA Organisation
 • Initiative for Good Governance and Transparence in Tanzania (IGT)
 • IHAN (International Humanitarian Activists Network) / JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
 • Initiative Africaine Pour le Developpement Durable
 • International Center for Environmental Education and Community Development (ICENECDEV)
 • INTRAC
 • ISDO RWANDA
 • ISRAEL ILUNDE –YPC
 • Just Fair
 • JAMII Media Limited
 • John Seka-Seka and Associates Advocates
 • JUKWAA LA KATIBA TANZANIA
 • JUMA KAPIPI
 • Jumuiya Ya Kuelimisha Athari Za Madawa Ya Kulevya Ukimwi Na Mimba Katika Mdogo (JUKAMKUM)
 • JUMUIYA YA KUELIMISHA ATHARI ZA MADAWA YA KULEVYA UKIMWI NA MIMBA KATIKA UMRI MDOGO (JUKAMKUM)
 • JUMUIYA YA KUENDELEZA UFUGAJI NYUKI NA UHIFADHI MAZINGIRA (JUKUNUM)
 • JUMUIYA YA KULINDA NA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MKOANI (JUKUWAM)
 • JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO SHRHIYA YA OLE (JUKUHAWA),
 • JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE)
 • JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE),
 • JUMUIYA YA MAENDELEO YA WAVUVI WA KOJANI (KOFDO)
 • JUMUIYA YA MAENDELEO ZIWANI (JUMAJZI)
 • JUMUIYA YA OWEDE
 • JUMUIYA YA TUMAINI JIPYA PEMBA(TUJIPE)
 • JUMUIYA YA TUSISHINDWE DEVELOPMENT ORGANISATION PEMBA (TUDOPE)
 • JUMUIYA YA WASAIDIZI WA SHERIA PEMBA (JUWASPE)
 • KARAPATAN
 • Kagera Human Rights Defenders and Legal Aid Support Organisation
 • Kabataang Gabay sa Positibong Pamumuhay (KGPP) Inc.,
 • Kadesh International
 • Khpal Kore Organization
 • KUTAFITI-The Social Science Centre for African Development
 • KARENY MASASI
 • Kigoma Paralegal Aid Centre (KIPACE)
 • Kigoma Ujiji Non-Governmental Organisation Network (KIUNGONET)
 • Kigoma Women Development
 • KIKUNDI CHA USHINDI
 • KIWOHEDE
 • KOK Foundation
 • Lawyers for Human Rights
 • LARETOK-LE-SHERIA NA HAKI ZA BINADAMU NGORONGORO (LASHEHABINGO)
 • Legal and Human Rights Centre (LHRC)
 • Lindi Regional Press Club (LRPC)
 • Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC)
 • Liwale FARMERS Association (LIFA)
 • Migrant workers Association of Lesotho (MWA-Ls)
 • Monna ka Khomo (Lesotho Herd boys Ass.)
 • My Future Matters
 • Manyara Early Childhood Development Network
 • Mauritius Council of Social Service (MACOSS)
 • Media Education Centre
 • Magata Primary Cooperative Society
 • Manyara Regional Civil Society Network (MACSNET)
 • Mapambano Centre for Children
 • MAWAZO DANIEL-NYDT
 • Mbeya Hope for Orphans
 • Mbeya Paralegal Aid Centre (MBEPACE)
 • MBEYA WOMEN
 • MCHOMORO AIDS COMBAT GROUP
 • Media Association for Indigenous and Pastoralist Communities
 • Media Support Tanzania
 • MICHAEL REUBEN NTIBIKEMA-ELIMU MWANGAZA TANZANIA
 • MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND AIDS CONTROL(MIDECAC)
 • MIKONO YETU CENTRE FOR CREATIVITY AND INNOVATION (MIKONO YETU)
 • Morogoro Paralegal Centre (MPLC)
 • MSICHANA INITIATIVES
 • Mtwara NGOs Network (MTWANGONET)
 • Mtwara Paralegal Centre
 • MTWARA YOUTH ANTI AIDS GROUP
 • MUKEMBA GROUP MAENDELEO
 • MUSSA JUMA-MISA TANZANIA
 • MWANAMKE NA UONGOZI
 • National Council of NGOS (NACONGO)
 • NNATIONAL Union of Mine and Energy Workers of Tanzania (NUMET)
 • NEEMA KITUNDU-FAWETZ
 • NETWO
 • New Family Organisation
 • New Hope Winners Foundation (NHNWF)
 • NGUVUMALI Community Development of Environment
 • NICAS NIBENGO- BASE FOR EDUCATION DISSEMINATION
 • NOMADIC PASTORALIST DEVELOPMENT ORGANIZATION(NOPADEO)
 • NTABYMA
 • NYAKITONTO YOUTH FOR DEVELOPMENT TANZANIA
 • Nelson Nohashi Ministry
 • New Horizon Global
 • NGO World and Danube
 • ONG Les BA TISSEURS
 • Outreach Social Care Project, Democratic Republic of Congo (DRC)
 • Open Mind Tanzania
 • Organisation for Rural Self-Help Initiatives (ORSHI)
 • Plant Protection and Regulatory Services Directorate
 • Population and Development Society
 • PEN Kenya
 • PAMOJA DAIMA (PADA)
 • Paralegal Primary Justice (PPJ)
 • Peace Relief Organisation (PRO)
 • PEMBA Association for Civil Society Organisation (PASCO)
 • PEMBA EAST ZONE ENVIROMENT ASSOCIATION (PEZEA)
 • PEMBA ISLAND RELIEF ORGANIZATION (PIRO)
 • PEMCO
 • Peoples Development Forum (PDF)
 • Peoples Health Movement Tanzania (PHM)
 • PINGOS FORUM
 • Policy Curiosity Society
 • Poverty Alleviation in Tanga (POVATA)
 • Promotion and Women Development Association (POWDA)
 • PROSPERUS HEALTH LIFE INITIATIVES
 • PWAAT
 • RAFIKI Social Development Organisation
 • REHEMA JOSPHEPH-CENTA
 • Resource Advocacy Initiative (RAI)
 • RIEFP
 • ROWODO
 • RUANGWA Organisation for Poverty Alleviation (ROPA)
 • Rural Woman Development Initiative (RUWODI)
 • Rainbow Pride Foundation
 • Recycle Up!
 • RESEAU DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE LEADERSHIP AU TCHAD, Chad
 • RESPECT CAMEROON
 • Salum Mbaruok
 • Sikhula Sonke Early Childhood Development
 • SPEDYA-Africa
 • Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
 • Sujag sansar orgnaition
 • Sustainable Social Development Organization (SSDO)
 • SADELINE HEALTH CARE TRUST
 • Safe Space for Children and Youth Women Tanzania (SSCYWT)
 • SAHRiNGON
 • SAKALE Development Foundation
 • SAUTI YA HAKI TANZANIA
 • SAUTI YA WANAWAKE UKELEWE
 • Save the Mother and Children of Central Tanzania (SMCCT)
 • SAWABI BIHARAMULO
 • Service Health and Development for People
 • SHALOM OPHARNAGE CARE CENTER
 • SHAMILA MSHANGAMA
 • SHIMAWAMI
 • SHIRIKA LA BINADAMU NANDANGALA
 • SHIVYAWATA
 • SHUKURU PAUL-HRC
 • SOPHIA KOMBA-CAGBV
 • SORF DODOMA
 • Sports Development Aid Lindi
 • Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
 • The Tahrir Institute for Middle East Policy
 • The Maldivian Democracy Network
 • Tai Tanzania
 • Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA)
 • Tanzania Development Trust
 • TEACH
 • The Need Today
 • The Youth Voice Of SA
 • Tim Africa Aid Ghana
 • Transparence_RD Congo
 • Trio Uganda, United Kingdom
 • TUKELAKANG ENTETE FOUNDATION / YAYASAN TUKELAKANG ENTETE
 • Trag Foundation
 • TAMHA Paralegal Aid
 • TANDAHIMBA Women Association
 • TANGA Paralegal Aid
 • TANGIABLE INITIATIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT TANZANIA
 • Tanzania Association of NGOs (TANGO)
 • Tanzania Centre for Research for Research and Information on Pastoralism (TCRIP)
 • Tanzania Citizen Information Bureau
 • Tanzania Hone Economic Association (TAHEA) BIHARAMULO
 • Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
 • Tanzania Legal Knowledge and Aid Centre
 • Tanzania media Woman’s Association (TAMWA)
 • Tanzania Media Women’s Association
 • Tanzania Network for Legal Providers (TANLAP)
 • Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
 • TANZANIA Pastoralist Community Forum (TPCF)
 • Tanzania Peace Legal Aid and Justice
 • Tanzania Tobacco Control Forum
 • Tanzania Widows Association (TAWIA)
 • Tanzania Women Empowerment in Action (TAWEA)
 • Tanzania Women Teachers Association
 • Tanzania Youth Potential Association
 • TAWASANET
 • TAWEDO
 • TAWLA
 • TECDEN
 • TEN/MET
 • TGNP MTANDAO
 • The African for Civil Society (TACS)
 • The African Institute for Comparative and International Law (AICIL)
 • The Development for Accountability in Tanzania
 • The Foundation of Human Health and Social Development (HUHESO)
 • The Life Hood Children and Development Society (LICHIDE)
 • The Organisation of Journalists Against Drug Abuse and Crimes in Tanzania (OJADACT)
 • The Voice of the Marginalised Community
 • TNRF
 • Tree of Hope
 • TUNDURU PARALEGAL CENTRE (TUPACE)
 • TUPACE
 • TUSHIRIKI
 • TUWAANDAE WATOTO
 • TYVA
 • Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment-UPDDHE/GL Democratic Republic of Congo (DRC)
 • UNODC, Canada
 • UMMY NDERIANANGAB-SHIVYAWATA
 • UMOJA WA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI NA UELIMISHAJI RIKA MAGU (UVUUMA)
 • UMOJA WA WAWEZESHAJI KIOO
 • Under the Same Sun (UTSS)
 • UTPC
 • UTTI MWANGA’MBA-CWCA
 • UVINZA NGOS NETWORK (UNON)
 • Volunteer Activists
 • VIJANA ASSEMBLY
 • Vital Projection Limited
 • Voice of the Voiceless
 • Volunteer for Youth in Health and Development (VOYOHEDE)
 • Victoria Quade, New Zealand
 • Women for Social Progress, Mongolia
 • WAHAMAZA
 • WAJIBU Institute of Accountability
 • WALIO KATIKA MAPAMBANO NA AIDS TANZANIA(WAMATA)
 • WASOMI VOICE FOUNDATION
 • WGNRR AFRICA
 • Widows and Orphaned Development Organisation
 • WILDAF
 • WOFATA
 • WOMEN ACTION TOWARDS ENTRP.DEVELOPMENT
 • WOMEN DIGNITY
 • Women Legal Aid Centre (WLAC)
 • Women Life Foundation
 • Women Wake-Up (WOWAP)
 • Women’s Promotion Centre (WPC)
 • Women’s Empowerment in Action
 • WOTE INITIATIVES
 • WOTE SAWA YOUTH DOMESTIC WORKERS
 • WOVUCTA
 • Youth Against Aids Poverty
 • Young League Pakistan, Pakistan
 • Youth Africa and Peace Democratic Republic of Congo (DRC)
 • YOUTH ASSOCIATION OF SIERRA LEONE, Sierra Leone
 • Youth Harvest Foundation Ghana
 • Youth Partnership for Peace and Development, Sierra Leone
 • YUNA
 • ZAFELA
 • ZAHRA SALEHE-ICCAO
 • ZAITUNI NJIVU- ZAINA FOUNDATION
 • Zanzibar Aids Association and Support for Orphans (ZASO)
 • Zanzibar Association for Children Advancement (ZACA)
 • Zanzibar Children Rights Forum
 • Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organisation (ZAFAYCO)
 • Zanzibar Legal Service Centre