Neophodno jačanje uticaja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

GI srpBeograd, 17.februar, 2016.godine – Građanske inicijative pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije da imenuje Žarka Stepanovića za direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom nakon skoro godinu dana od kako je Ivana Ćirković razrešena sa te funkcije na lični zahtev. Podsećamo da je više od 70 organizacija civilnog društva u Otvorenom pismu Vladi još u aprilu prošle godine apelovalo da se novi direktor/ka postavi u što kraćem roku, kako bi Kancelarija mogla nesmetano da nastavi sa radom, a zaposleni mogli da primaju svoje plate.

Zahvaljujući radu i zalaganju zaposlenih u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, tokom prethodnog perioda, obezbeđeni su kontinuitet u radu i nastavljeni započeti procesi, značajni za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji. Sva dosadašnja postignuća i uspehe Kancelarije, ali i posledice višemesečnog neimenovanja rukovodioca ovog tela, prepoznaje i Evropska Unija kroz poslednji izveštaj o napretku Srbije u procesu evrointegracija

Verujemo da će postavljanjem direktora Kancelarija dodatno ojačati uticaj u okviru Vlade što bi trebalo da doprinese daljem razvoju saradnje državnih organa na svim nivoima sa organizacijama civilnog društva, započetom tokom trajanja mandata prethodne direktorke.

U tom smislu, Građanske inicijative očekuju od novog direktora, pre svega, što hitnije usvajanje prve Nacionalne strategije i Akcionog plana stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period 2015-2019, koji je započeo u februaru 2014. godine. Takođe, imajući u vidu društvenu klimu koja je prethodnih meseci stvorena, a u kojoj se ponovo može čuti retorika devedesetih godina koja je između ostalog dovela i do kampanje protiv civlinog društva u pojedinim dnevnim listovima, kao i do napada na prostorije Kuće ljudskih prava i demokratije, verujemo da će se novi direktor založiti i za zauzimanje jasnog stave cele Vlade o osudi ovakvog odnosa prema civilnom sektoru.