Neprimerena izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića

kljplogoBeograd, 28. januar 2015. – Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, pri kraju izjave koju je 27. januara preneo Tanjug, osuđujući zločine nad Jevrejima tokom drugog svetskog rata, pokušao je da pojasni motive fašista za napade na Jevreje sledećim rečima: “Zašto baš oni? Možda je opasna posebnost te manjine bila u tome što je ona bila previše zastupljena u prestižnim profesijama, posebno u oblasti umetnosti, finansija i nauke”, rekao je Nikolić.

Opisujući strahote holokausta, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je šireći stereotipe o Jevreskom narodu, govoreći o tome da je ova manjina bila “previše zastupljena u prestižnim profesijama”…”umetnosti, finansijama i nauci”, što je poznata matrica koja je korišćena u svim periodima kada su Jevreji bili proganjani i koja sama po sebi predstavlja izjavu na ivici rasizma. Ovakva izjava predsednika govori o nepoznavanju definicije rasizma, ali i nepoznavanja težine svake reči koja se izriče u zemlji koja je nedavno izašla iz ratnih sukoba, kada je mržnja prema manjinama kulminirala.

Opasno širenje stereotipa o Jevrejskom narodu, baš na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i to sa pozicije predsednika Srbije, svedoči o izuzetno lošim pripremama za izjave u javnosti, neznanju i neosetljivosti za ljudska prava.

Postavlja se pitanje kako je moguće da ovakve izjave promaknu pravnim savetnicima predsednika i kako je moguće da se u javnosti ponovo nađu izjave predsednika koje mogu naneti štetu međunarodnom položaju Srbije.

Takođe, u periodu povećanih tenzija prema manjinama, svaka izjava mora biti odmerena, bez rasističkih elemenata, bez stereotipa koji nisu primereni govoru predsednika države.

Najmanje što u ovom slučaju možemo očekivati od Predsednika Nikolića je objašnjenje, izvinjenje i prihvatanje odgovornosti za izjavu koja u sebi sadrži rasizam i stereotipe.