Nepristupačan prostor Startap centra u Nišu

 

 

Beograd, 31.oktobar 2017.godine

Građanske inicijative upućuju javno izvinjenje učesnicima jučerašnjeg događaja „Obuka posvećena primeni Smernica za ukljućivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ zbog nemogućnosti da korisnici invalidskih kolica bez narušavanja ličnog dostojanstva prisustvuju skupu.

Građanske inicijative su zbog važnosti pristupačnosti prostora, menjale lokaciju za navedeni događaj tri puta. Tek za treću lokaciju, rečeno nam je da je sala pristupačna za ulazak osoba koje koriste kolica.

Sala se nalazi u nedavno otvorenom Startap centru na  Elektronskom fakultetu– koji je rezultat zajedničke inicijative Grada Niša i Elektronskog fakulteta koju je podržala Vlada Republike Srbije, a koji je posetila i premijerka Ana Brnabić. Građanske inicijative su se odmah putem društvenih mreža obratile i premijerki lično i dobile nezadovoljavajući odgovor o pristupačnosti prostora. Osoba koju pominje gospođa Brnabić i jeste učesnik našeg skupa koji na ovaj način opet došao u situaciju da mu je dostojanstvo narušeno, prava prekršena, a on još jednom stavljen u nejednak položaj.

Ovim skrećemo pažnju javnosti, a naročito državnih institucija da je neophodno da se više pažnje posveti suštinskom razumevanju i ostvarenju prava na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom, počevši od toga, da svi imamo isto razumevanje reči „pristupačnost“ kao tehničkih standarda objekata, pomoću kojih se svim ljudima, bez obzira na njihove fizičke, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, korišćenje usluga, boravak i rad.

Građanske inicijative se još jednom izvinjavaju korisnicima kolica zbog narušavanja dostojanstva osoba sa invaliditetom.