Nevojat e të rinjëve në Bujanoc, Vranjë dhe Leban

Nëse je nga Lebani, Bujanoci ose Vranja, i ke ndërmjet 16 deri në 30 vjet dhe 5 minuta kohë të lirë – do të të kërkojmë një nderë që ta plotësosh një pyetësor të shkurtër dhe të na ndihmosh të kuptojmë më mirë nevojat e të rinjve në rrethin tënd.

 Rezultatet e pyetësorit do të na ndihmojnë të organizojmë trajnime falas, punëtori dhe aktivitete të tjera interesante që për ty mund të jenë të dobishme.

 Disa nga aktivitetet që kemi realizuar kohët e fundit në këto komuna mund t’i shohësh këtu dhe këtu, a po na pret edhe organizimi i shumë trajnimeve të ndryshme dhe kjo është arsyeja pse është i rëndësishëm pë ne mendimi yt!

 Ti mund ta hapësh pyetësorin, duke klikuar në butonin më poshtë.