Nove ideje za poresku reformu u Paraćinu

Paraćin, 23. maj 2018. godine

Okrugli sto “Porez na imovinu iz ugla građana” je treći po redu okrugli sto koji se organizuje u okviru projekta ” Reforma poreza na imovinu” u saradnji Švajcarske razvojne agencije i Vlade Republike Srbije, koji sprovodi IMG uz logističku podršku Građanskih inicijativa.

Građani, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih i poreskih uprava diskutovali su o problemima sa kojima se suočavaju u plaćanju ili naplati poreza na imovinu. Od brojnih predloga najviše su se istakli predlozi da izmene zakonodavnog sistema budu u smeru da naplata bude jednaka zasve, bez izuzetaka, takođe građani smatraju da ukoliko bi bili uključeni u proces raspodele prikupljenih sredstava bilo bi im lakše da odvoje novac.

Problemi sa kojiama se građani suočavaju jesu: loša klasifikacija objekata, kašnjenje rešenja, netransparentno trošenje sredstava i selektivnost u primeni poreske politike.

Ipsos strategic marketing je uradio istraživanje o porezu na imovinu gde je na uzorku od 1500 građana zaključeno da čak 62% građana smatra da nema nikakav uticaj na proces donošenja odluka. “Da bi se ova praksa promenila opštine moraju biti bliže građanima, a građani opštinama” zaključila je Nataša Čorbić, viša menadžerka IMG-a.

Okrugli sto u Paraćinu je treći po redu od 5 okruglih stolova koji će se održati još u Nišu (29.5.) i u Sremskoj Mitrovici (31.5.). Do sada su okrugli stolovi održani u Užicu i Kragujevcu.