Nove mogućnosti u prekograničnoj saradnji na Balkanu

Beograd, 15. novembar 2017. godine – Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Nove mogućnosti u prekograničnoj saradnji na Balkanu“ organizuje Cetralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu u saradnji sa Ministarstvom pravde Mađarske, Parlamentom Autonomne pokrajine Vojvodine uključujući Savet Evrope, Asocijaciju evropskih pograničnih regiona (AEBR) i nadležne institucije iz Srbije.

Konferencija će se održati 20. novembra 2017. U Skupštinskoj sali AP Vojvodine, Banovinski prolaz bb, Novi Sad, Srbija, sa početkom u 10:00 časova. Na seminaru će biti obezbeđen simultani prevod srpski-engleski. U prilogu Vam dostavljamo agendu i pozivnicu.

Svoje učešće i učešće vaših saradnika potvdite do 15. novembra 2017. slanjem e-mail na adresu office@cesci-balkans.eu 

Pozivnica – Nove mogucnosti u prekogran. saradnj. konferenc

Agenda v1.5 – Nove mogucnosti u prekogran. saradnj. konferenc